Pracujący senior musi wybrać: albo świadczenia, albo ulga

Prawo do zwolnienia z podatku przysługuje seniorowi, który pracuje i nie otrzymuje emerytury pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego.

Publikacja: 29.04.2022 07:00

Pracujący senior musi wybrać: albo świadczenia, albo ulga

Foto: Adobe Stock

Skarbówka wyjaśniła w najnowszej interpretacji, jak korzystać z wprowadzonej przez Polski Ład ulgi dla seniorów.

Sprawa dotyczyła podatniczki, która ukończyła 60. rok życia, ale nadal pracuje i uzyskuje przychody ze stosunku pracy. Płaci podatek według skali (stawki 17 i 32 proc.). Przysługuje jej emerytura na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednak jej nie pobiera. Nie występowała nigdy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie decyzji przyznającej świadczenie.

Czytaj więcej

Pracujący emeryt skorzysta z ulgi podatkowej

Kobieta chciała uzyskać potwierdzenie, że przysługuje jej zwolnienie z PIT, nawet gdy jej przychody przekroczą w ciągu roku 85,5 tys. zł.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w odpowiedzi, że w ustawie o PIT od początku 2022 r. wprowadzone zostały nowe zwolnienia: ulga dla rodzin 4+, ulga dla osób wracających z zagranicy oraz ulga dla pracujących seniorów. Suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 (ulga dla młodych do 26. roku życia), pkt 152 (ulga na powrót), 153 (ulga dla dużych rodzin) i 154 (ulga dla seniorów) nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

„Zatem suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie 85 528 zł. Dochody ponad limit będą opodatkowane według skali podatkowej” – wyjaśnił dyrektor KIS.

Ponadto, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej ponad limit 85 528 zł będzie miała zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł rocznie. W takim przypadku PIT nie wystąpi od przychodu/dochodu wynoszącego 115 528 zł (85 528 zł + 30 tys. zł).

Fiskus potwierdził, że podatniczka spełnia warunki zastosowania preferencji. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT zwolnione z podatku są m.in. dochody ze stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt. 8 ustawy PIT, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane według skali, stawką liniową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem jest, by podatnik mimo nabycia uprawnień nie otrzymywał m.in. emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, ani świadczeń żołnierzy zawodowych i służb mundurowych.

Dyrektor KIS potwierdził, że podatniczka będzie zwolniona z PIT do 85 528 zł. Nie musi składać wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie decyzji przyznającej emeryturę. Prawo do ulgi przysługuje bowiem podatnikowi, który nie otrzymuje świadczenia emerytalnego mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do niego.

Z kolei minister finansów wyjaśnił w odpowiedzi na interpelację poselską nr 28703, że z ulgi będą mogli korzystać podatnicy, którzy pobierali już emeryturę, ale zawieszą prawo do świadczeń. Pracujący emeryt uwzględni ją w rozliczeniu za 2022 r. lub wcześniej – na etapie zaliczek na podatek.

Numer interpretacji: 0114-KDIP3-2.4011.161.2022.1.JM

Skarbówka wyjaśniła w najnowszej interpretacji, jak korzystać z wprowadzonej przez Polski Ład ulgi dla seniorów.

Sprawa dotyczyła podatniczki, która ukończyła 60. rok życia, ale nadal pracuje i uzyskuje przychody ze stosunku pracy. Płaci podatek według skali (stawki 17 i 32 proc.). Przysługuje jej emerytura na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednak jej nie pobiera. Nie występowała nigdy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie decyzji przyznającej świadczenie.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności