Kto sprzedał dom czy mieszkanie w 2021 r., rozlicza dochód w zeznaniu PIT-39 składanym do końca kwietnia. Co ważne, w PIT-39 wykazuje się zarówno dochody podlegające opodatkowaniu, do których nie ma zastosowania ulga mieszkaniowa, jak i zwolnione z PIT ze względu na tę ulgę.


Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu po upływie pięciu lat. Termin liczy się od końca roku podatkowego, w którym doszło do nabycia. Po terminie nie płaci się podatku, ani nie składa zeznania.

Czytaj więcej

Darowiznę trzeba wpisać do zeznania podatkowego

Przykład: Pan Kowalski kupił mieszkanie w lipcu 2017 r., a sprzedał w październiku 2021 r. Pięcioletni okres uprawniający do sprzedaży bez podatku liczy się od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. To oznacza, że powinien złożyć zeznanie.


By skorzystać z ulgi, wystarczy zainwestować pieniądze ze sprzedaży we własne cele mieszkaniowe. Może to być np.: zakup domu lub mieszkania, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, gruntu pod budowę. Można też zainwestować w budowę, adaptację czy remont własnego domu lub mieszkania albo spłacić kredyt zaciągnięty wcześniej na cele mieszkaniowe. Przepisy pozwalają na inwestycję nie tylko w Polsce, ale też w krajach UE, EOG i w Szwajcarii.

W wydanej kilka dni temu interpretacji ogólnej (nr DD2.8202.5.2020) minister finansów zajął stanowisko, że z ulgi możemy skorzystać też wówczas, gdy spłacimy kredyt na sprzedane mieszkanie. Co ważne, odnosi się to też do stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2021 r. Wcześniej fiskus zajmował odmienne stanowisko. Temu, który spłacił kredyt na zbywaną nieruchomość i zapłacił podatek od sprzedaży, przysługuje prawo złożenia korekty zeznania.


Czas na inwestycję wynosi trzy lata, licząc od końca roku, w którym doszło do sprzedaży. Wcześniej jednak o takich zamiarach trzeba poinformować fiskusa. Jeśli ktoś sprzedał nieruchomość w 2021 r. przed upływem pięciu lat, do 30 kwietnia 2022 r. musi złożyć PIT-39 za 2021 r. i poinformować fiskusa o zamiarze skorzystania z ulgi. Na inwestycję ma czas do końca 2024 r. By nie płacić w ogóle PIT, musi wydać całą kwotę na cele określone w ustawie. Jeśli wyda tylko część, oblicza kwotę zwolnioną według wzoru: dochód zwolniony = dochód x wydatki na cele mieszkaniowe/przychód.


Co ważne, jeśli nieruchomość została nabyta w spadku, okres pięciu lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie (wybudowanie) przez spadkodawcę.


Przykład: Pan Malinowski otrzymał mieszkanie w spadku po ojcu, który zmarł w 2020 r. Sprzedał lokal we wrześniu 2021 r. Nie zapłaci podatku, ponieważ ojciec kupił mieszkanie w 2012 r.


Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Podatnik może też za pieniądze ze sprzedaży starej nieruchomości kupić dwie nowe. Musi jednak udowodnić, że obie wykorzystuje na własne cele mieszkaniowe, a nie np. na cele dziecka.