Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 marca 2022 r. w sprawie C‑697/20.

Stan faktyczny