Zagadnienie opłaty reprograficznej zaimplementowano do polskiego prawa z dyrektywy 2001/29 w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Reguluje je ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 20 ustawy, aktualnie obowiązek uiszczania opłaty ciąży na producentach, importerach:

1) magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń,