Czy wyprodukowanie wyrobu z wykorzystaniem materiałów powierzonych producentowi przez zlecającego (oraz materiałów własnych producenta) jest usługą czy dostawą towaru? Od odpowiedzi zależą konsekwencje VAT działalności producenta, szczególnie, gdy produkcja prowadzona jest na rzecz podmiotu zagranicznego.

Dla potrzeb VAT dostawą towarów jest przeniesienie prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Transakcja ta podlega VAT. Gdy nabywcą jest zagraniczny podatnik, przy spełnieniu dodatkowych warunków (wywóz wyrobów poza granicę kraju, odpowiednia dokumentacja) można zastosować stawkę zero proc. VAT. Z kolei usługa to każda odpłatna transakcja, która nie jest dostawą towarów. Gdy producent świadcząc usługę działa na rzecz zagranicznego podatnika, najprawdopodobniej transakcja pozostanie poza polskim VAT. Będzie ona opodatkowana przez nabywcę w kraju jego siedziby.