W uchwale wydanej w składzie siedmiu sędziów 24 maja 2021 r. (II FPS 1/21), Naczelny Sąd Administracyjny, na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, wydał rozstrzygnięcie dotyczące kwalifikacji przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu. Przedmiotem uchwały była kwalifikacja przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu do jednego spośród następujących źródeł przychodu:

a) do przychodów z najmu prywatnego, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT albo