Uchwalona przez Sejm we wtorek nowela ordynacji podatkowej nakłada na podatników i doradców podatkowych obowiązek zgłaszania takich czynności biznesowych, przynoszących zmniejszenie podatku. To efekt wdrożenia unijnej dyrektywy, przewidującej taki obowiązek.

Ustawa zakłada szeroki zakres raportowania schematów podatkowych. Według wdrażanej przez ustawę dyrektywy unijnej chodzi o schematy transgraniczne. Jednak w polskiej ustawie przewidziano tez raportowanie schematów krajowych. Maja to robić podmioty o przychodach, kosztach lub posiadających aktywa o wartości powyżej 10 mln euro.

Obowiązek raportowania ma być nałożony nie tylko na podatników, ale też na tzw. promotorów schematów podatkowych. Dotyczy to doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i inne osoby, które uczestniczyły w przygotowywaniu tych schematów. Przeciwko temu protestowały samorządy tych zawodów, zarzucając projektowi naruszanie tajemnicy zawodowej.

Zresztą podczas sejmowej debaty posłowie opozycji proponowali odłożenie tych przepisów, wskazując że europejska dyrektywa nie wymaga, by wprowadzać przepisy już od 1 stycznia 2019 r, jak to zapisano w ustawie. Jednak stosowna poprawka posłów Platformy Obywatelskiej została odrzucona. Natomiast poseł Paweł Grabowski (Kukiz '15) skrytykował szeroki zakres raportowania i zapowiedział walkę o zmiany w ustawie na etapie prac senackich. – Czy mamy teraz zgłaszać chęć wspólnego opodatkowania z małżonkiem, bo to tez schemat optymalizacyjny – pytał retorycznie Grabowski.