Ranking firm doradztwa podatkowego: oto dwa młode talenty

Choć doradzają w podatkach od niedawna, już mogą się pochwalić dużymi osiągnięciami w tej dziedzinie i wygranymi w sprawach ważnych dla ich klientów.

Publikacja: 05.04.2024 04:30

Joanna Karczewska, Daniel Panek

Joanna Karczewska, Daniel Panek

Foto: materiały prasowe

Kancelarie i firmy uczestniczące w rankingu poprosiliśmy o zgłoszenie młodego talentu w doradztwie podatkowym. Można było wskazać jedną osobę pracującą w zgłaszającej firmie lub kancelarii, posiadającą tytuł doradcy podatkowego nie dłużej niż pięć lat. Patronat nad wyborem młodego talentu w doradztwie podatkowym sprawuje kapituła, która wyłoniła zwycięzcę.

Zaproszenie do kapituły przyjęli przedstawiciele świata nauki: prof. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski), prof. Elżbieta Chojna-Duch (Uniwersytet Warszawski), prof. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński), prof. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku). Członkami kapituły zgodzili się zostać także: Agnieszka Durlik (Krajowa Izba Gospodarcza), Piotr Kamiński (Pracodawcy RP) oraz Arkadiusz Pączka (Federacja Przedsiębiorców Polskich).

Wybór zwycięzcy w kategorii młody talent był bardzo trudny. W związku z niezwykle wyrównanym poziomem niektórzy członkowie kapituły wskazywali nawet więcej niż jedną osobę w tej kategorii. Najwięcej głosów dostały ex aequo dwie osoby:

  • Joanna Karczewska (Olesiński i Wspólnicy) oraz
  • Daniel Panek (Crido Taxand).

Dlaczego Joanna Karczewska zasłużyła na tytuł młodego talentu w doradztwie podatkowym

Joanna Karczewska jest doradcą podatkowym i adwokatem. Ukończyła prawo i ekonomię na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkołę Prawa Niemieckiego (organizowaną we współpracy Humboldt-Universität Berlin i Uniwersytetu Wrocławskiego), studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i podatków, mechanizmów funkcjonowania strefy euro (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz podatków w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym (SGH w Warszawie). Jest stypendystką programu LLP Erasmus na Freie Universität Berlin oraz programu Leonardo da Vinci.

Joanna Karczewska wspiera klientów w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych oraz w postępowaniach podatkowych. Aktywnie działa jako pełnomocnik podatników. Wraz z zespołem doprowadziła do umorzenia postępowania, w którym w protokole badania ksiąg organ pierwotnie oszacował zaległość podatkową na kwotę ok. 55 mln zł.

W 2023 r. reprezentowała klientów przed sądami administracyjnymi m.in. w zakresie:

  • braku możliwości stosowania przez szefa KAS klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w odniesieniu do całego 2016 r. (III SA/Wa 246/23);
  • konieczności uwzględnienia MAP w rozstrzygnięciach organów podatkowych (I SA/Wr 237/18);
  • prawidłowości ewidencji prowadzonej przez spółkę na potrzeby stosowania IP Box (III SA/Wa 1209/23).

Joanna Karczewska wspierała również klienta w toku sporu z dyrektorem KIS w przedmiocie wiążącej informacji stawkowej. NSA zgodził się ze stanowiskiem klienta, że środki ochrony roślin należy rozumieć szeroko i tym samym podlegają one 8-proc. stawce VAT (I FSK 427/22). Wyrok ma kluczowe znaczenie dla klienta, zapewniając konkurencyjność jego produktów, a tym samym wpływając na potencjalny wolumen sprzedaży.

Dbając o poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczeń, Joanna Karczewska uczestniczyła w licznych konferencjach podatkowych. Dodatkowo swoją wiedzą dzieli się w artykułach skierowanych do odbiorców firmowych newsletterów oraz na łamach branżowych pism, m.in. „Parkietu”. Uczestniczyła również w organizowanych przez Ministerstwo Finansów prekonsultacjach dotyczących kierunków rozwoju transparentności podatkowej.

Dlaczego Daniel Panek zasłużył na tytuł młodego talentu w doradztwie podatkowym

Daniel Panek jest z Crido niemal od początku swojej kariery zawodowej, gdzie zaczynając od praktykanta, dotarł do stanowiska Senior Managera. Specjalizuje się przede wszystkim w obszarze sporów podatkowych i podatków lokalnych.

W 2023 r. reprezentował klientów w wielu sporach, a na szczególną uwagę zasługują zakończone wymienionymi niżej orzeczeniami:

  • wyroki NSA (I FSK 1087/19 i I FSK 1655/19), którymi sąd potwierdził m.in., że nie można odmówić podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego, w sytuacji gdy jego kontrahent dokonywał oszustw VAT w obrocie innymi towarami niż te zakupione przez podatnika, o czym podatnik nie miał wiedzy. Były to jedne z pierwszych tego rodzaju spraw w Polsce, w których oszustwa w VAT dokonywane były przez kontrahenta w takim schemacie transakcji,
  • prawomocny wyrok WSA w Poznaniu (I SA/Po 590/23) – precedensowe orzeczenie, w którym potwierdzono, że uchwała I FPS 2/22 może wpływać także na możliwość nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności. Spór w tym zakresie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Wągrowcu, skarżąc rozstrzygnięcie pozytywne dla podatnika, uzyskane przez Daniela,
  • prawomocny wyrok WSA w Poznaniu (I SA/Po 591/23) – sprawa powiązana z wyrokiem I SA/Po 590/23, o równie precedensowym charakterze. W toku sporu Daniel Panek przekonał sąd, że uchwała I FPS 2/22 i wykładnia przepisów na korzyść podatnika – choć wpływa na możliwość nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności – to nie wpływa na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W zakresie podatku od nieruchomości zakończył w 2023 r. przegląd i weryfikację rozliczeń jednego z największych polskich zakładów produkujących tworzywa sztuczne. Przegląd objął niemal 2,5 tys. różnych budowli o wartości ponad 1,5 mld zł. Skutkiem wykonanych prac było przeprowadzenie klienta przez proces korekty rozliczeń na niemal 15 mln zł i ustrukturyzowanie procesu sporządzania deklaracji, by uniknąć podobnych zaległości w przyszłości.

Poza wspieraniem klientów Daniel Panek aktywnie działa w sferze naukowej. Jest prelegentem na konferencjach naukowych m.in. na Toruńskim Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego.

Czytaj więcej

Najwięksi i najlepsi znawcy podatków w Polsce. Znamy wyniki rankingu "Rzeczpospolitej"

Czytaj więcej

Ranking firm doradztwa podatkowego: najlepsi specjaliści na rynku

Kancelarie i firmy uczestniczące w rankingu poprosiliśmy o zgłoszenie młodego talentu w doradztwie podatkowym. Można było wskazać jedną osobę pracującą w zgłaszającej firmie lub kancelarii, posiadającą tytuł doradcy podatkowego nie dłużej niż pięć lat. Patronat nad wyborem młodego talentu w doradztwie podatkowym sprawuje kapituła, która wyłoniła zwycięzcę.

Zaproszenie do kapituły przyjęli przedstawiciele świata nauki: prof. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski), prof. Elżbieta Chojna-Duch (Uniwersytet Warszawski), prof. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński), prof. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku). Członkami kapituły zgodzili się zostać także: Agnieszka Durlik (Krajowa Izba Gospodarcza), Piotr Kamiński (Pracodawcy RP) oraz Arkadiusz Pączka (Federacja Przedsiębiorców Polskich).

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie