Julita Karaś-Gasparska

Julita Karaś-Gasparska

Redaktor

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Zarządzania UW, redaktor prowadząca dodatki do "Rzeczpospolitej" o tematyce podatkowej.

Wyższy podatek za autobus i ciężarówkę w 2024 r.

Górne granice stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok wzrosły o 15 proc. w stosunku do tegorocznych. Ostateczną decyzję w sprawie wysokości stawek podatku na terenie danej gminy podejmuje jednak rada gminy w formie uchwały.

Wydatki na robota rozlicza się w kosztach poprzez odpisy

W przypadku ulgi na robotyzację za koszty kwalifikowane należy uznawać nie koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz innych maszyn i urządzeń, lecz dokonane w roku podatkowym odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych.

Wspólnik spółki jawnej skorzysta z ulgi na robotyzację

Gdy spółka jawna ponosi koszty uzyskania przychodów na robotyzację, każdy wspólnik może skorzystać z ulgi i odliczyć iloczyn kwoty stanowiącej 50 proc. tych kosztów oraz przysługującego mu udziału w zysku spółki.

W 2024 r. wzrosną stawki podatków i opłat lokalnych

Ogłoszone przez ministra finansów górne granice stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2024 rok są o 15 proc. wyższe od tegorocznych. Ich ostateczną wysokość określą jednak rady poszczególnych gmin.

Niższe limity podatkowe w 2024 r.

W 2024 r. będą obowiązywać niższe limity podatkowe decydujące m.in. o możliwości płacenia ryczałtu ewidencjonowanego, nieprowadzenia pełnej księgowości czy posiadania statusu małego podatnika.

MF interpretuje przepisy o zwolnieniu z PCC przy nabyciu mieszkania

Podatnik, który ma udziały w więcej niż jednej nieruchomości, może skorzystać ze zwolnienia z PCC przy nabyciu kolejnego mieszkania, jeżeli udział w każdej z posiadanych już nieruchomości nie przekracza 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Jak odliczyć VAT od instalacji montowanych w samochodzie

Podatnik odliczy cały VAT od towarów instalowanych w pojazdach samochodowych, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Przy obliczaniu daniny solidarnościowej wolno uwzględnić straty

Resort finansów podzielił stanowisko wyrażane w orzecznictwie sądowoadministracyjnym w zakresie możliwości uwzględniania straty z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej.

Sprzedaż węgla przez gminy nadal bez kas fiskalnych

Minister finansów przedłużył zwolnienie z konieczności ewidencji na kasach rejestrujących sprzedaży węgla przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jeśli gminy nie sprzedały go do końca lipca br.

Nie zmieni się limit płatności gotówkowych

W przyszłym roku górna kwota, którą w transakcjach między przedsiębiorcami będzie można uregulować poza rachunkiem płatniczym, nadal będzie wynosić 15 tys. zł.