Julita Karaś-Gasparska

Julita Karaś-Gasparska

Redaktor

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Zarządzania UW, redaktor prowadząca dodatki do "Rzeczpospolitej" o tematyce podatkowej.

Julita Karaś-Gasparska: Fiskus wyjaśnia przepisy o fundacji rodzinnej

Dla fundacji rodzinnej przewidziano korzystne rozwiązania prawne i podatkowe, jednak przepisy nie są jasne i wiele kwestii budzi wątpliwości.

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów - raport specjalny "Rzeczpospolitej"

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową, w której ujmuje się operacje gospodarcze w uproszczonej formie. Jest ona najpopularniejszą formą prowadzenia księgowości przez małych podatników rozliczających się na zasadach ogólnych lub liniowo.

Julita Karaś-Gasparska: Wakacje składkowe nie dla wszystkich

Zapowiadane w ubiegłorocznej kampanii wyborczej wakacje składkowe już są. Teraz przedsiębiorcy czekają na zmiany zasad rozliczania składki zdrowotnej.

Julita Karaś-Gasparska: Współpraca trwa mimo wojny

Po prawie dwóch i pół roku wojny gospodarka Ukrainy nadal funkcjonuje, a polscy przedsiębiorcy są obecni na ukraińskim rynku i dobrze sobie na nim radzą.

Julita Karaś-Gasparska: Działalność sezonowa, podatek cały rok

Wykorzystywanie nieruchomości do działalności gospodarczej tylko przez część roku nie ma wpływu na zmianę stawek podatku.

Julita Karaś-Gasparska: Sygnaliści – nowe obowiązki dla firm

Wreszcie jest. Po kilku latach opóźnienia Sejm uchwalił, a prezydent podpisał zapowiadaną od dawna ustawę o sygnalistach.

Julita Karaś-Gasparska: Ustalenie stawki VAT może nie być proste

O zastosowaniu preferencji w opodatkowaniu VAT może decydować przeznaczenie wyrobu albo sposób, w jaki zostaje oferowany klientom.

Odszkodowanie od ubezpieczyciela jest przychodem przedsiębiorcy

Jeśli poszkodowany przedsiębiorca otrzyma od ubezpieczyciela odszkodowanie za utracony w wyniku pożaru czy powodzi firmowy majątek, to kwota ta będzie dla niego przychodem z działalności gospodarczej.

Pożar i powódź wywołują skutki w podatkach

Jeżeli zniszczenie firmowego majątku było następstwem zdarzenia losowego, a podatnik dochował należytej staranności w zabezpieczeniu przed nim, to ma prawo rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów powstałą stratę.

Julita Karaś-Gasparska: Ekologia i podatki

Wprawdzie działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska mogą pozytywnie oddziaływać na klimat, ale mają swoje konsekwencje w rozliczeniach z fiskusem.