Ministerstwo Finansów uspokaja lokatorów mieszkających na parterach budynków. Nie muszą płacić podatku od kwoty zwolnienia z opłat za korzystanie z windy. Taka bonifikata nie powoduje powstania przychodu.

Ministerstwo zapewnia, że zweryfikuje wydawane w tych sprawach interpretacje. Chodzi o interpretację Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBII/1/415-333/ 12/BJ).

Wystąpiła o nią spółdzielnia mieszkaniowa. Jej członkowie mają obowiązek pokrywania kosztów utrzymania, eksploatacji oraz remontu wind. Bez względu na to, czy mieszkają na parterze, czy na dziesiątym piętrze. Ci pierwsi uważają, że jest to dla nich krzywdzące. Dlatego wystąpili z inicjatywą zwolnienia ich z tego obowiązku.

Spółdzielnia chce podjąć uchwałę w tej sprawie. Ma jednak wątpliwości, czy takie zwolnienie nie spowoduje powstania przychodu u lokatorów.

Tak, ponieważ przychodem jest każda forma przysporzenia majątkowego – przeczytała w odpowiedzi. Zdaniem katowickiej Izby Skarbowej w tej sytuacji mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem.

Nie każda ulga w czynszu to obowiązek podatkowy dla lokatora

To pojęcie obejmuje wszystkie zjawiska i zdarzenia, których następstwem jest nieodpłatne przysporzenie majątku innej osobie kosztem majątku innego podmiotu, mające konkretny wymiar finansowy. Także zwolnienie z opłat za eksploatację dźwigów osobowych lokatorów zajmujących mieszkania na parterach budynków i rozłożenie tego kosztu na mieszkańców wyższych pięter.

Oznacza to, że spółdzielnia musi wystawić lokatorom PIT-8C z informacją o uzyskanym przychodzie. A oni powinni go wykazać w swoich zeznaniach rocznych i opodatkować według skali (czyli stawką 18 proc. albo 32 proc.).

Ministerstwo Finansów ma w tej sprawie inne zdanie. W zamieszczonym na swojej stronie internetowej komunikacie zapewnia, że lokatorzy, którzy mieszkają na parterze i w związku z tym są zwolnieni z wnoszenia opłat za korzystanie z windy, nie uzyskują nieodpłatnego świadczenia od spółdzielni mieszkaniowej. Tym samym osoby te nie osiągają przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

Jeśli statut spółdzielni przewiduje, że opłaty za korzystanie z windy dotyczą wyłącznie lokali położonych na piętrach, to mamy do czynienia z postanowieniami generalnymi. Wszystkie osoby, które spełniają określone warunki, czyli w tym wypadku zajmują mieszkania na parterze, mogą korzystać ze zwolnienia z opłaty.

Tego rodzaju bonifikata w opłacie czynszu nie jest indywidualna i nie powoduje powstania przychodu. Spółdzielnie nie muszą więc wystawiać lokatorom informacji podatkowych PIT-8C.