Tag: Spółdzielnie Mieszkaniowe

Powiązane

Nieruchomości

NSA: Uprawniony nie musi czekać ze skargą aż coś zacznie obowiązywać

Do zaskarżenia uchwały nie jest konieczne odczekanie, aż wejdzie ona w życie i realnie pogorszy sytuację prawną jednostki.

Lustracja w spółdzielni bez składek

Umowa o dzieło może być podstawą do badania finansów spółdzielni mieszkaniowych, dlatego nie musi ona płacić na ubezpieczenie zdrowotne.

Władze spółdzielni nie tylko dla potulnych - wyrok SN

Nie można pozbawić członków lub osób będących w sporze sądowym ze spółdzielnią prawa do kandydowania i wybierania ich do jej organów.

Miasto nie musi dbać o oświetlenie na obszarze społdzielni mieszkaniowej - wyrok WSA

Gmina nie ma obowiązku oświetlenia terenów publicznych, które nie wchodzą w skład mienia komunalnego.

Ma być korzystniej dla wspólnot mieszkaniowych i członków spółdzielni

Wskazanie zostaną konkretne przesłanki, na bazie których licytacja lokalu zadłużonego właściciela będzie możliwa do przeprowadzenia znacznie szybciej niż obecnie.

W spółdzielniach mieszkaniowych krótsza kadencja zarządu i mniej tajemnic

Za brak informacji o zawartych przez spółdzielnię mieszkaniową umowach grozić ma grzywna. W zarządzie będzie można zasiadać tylko przez pięć lat.

Filip Łobodziński: Gehenna spółdzielców

Każdy posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinien stać się z mocy prawa właścicielem odrębnej własności tego lokalu, zaś ci, którzy by tego nie chcieli, składaliby w administracji spółdzielni stosowne informacje.

Opłatami za śmieci zajmie się teraz NSA

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga kasacyjna władz stolicy od wyroku WSA w sprawie uchwały śmieciowej.

Projektowana nowela z korzyścią dla wspólnot mieszkaniowych i członków spółdzielni

26 lutego 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało informacje o Projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali (zwany dalej „projektem”). Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na III/IV kwartał 2021 r.