Tag:

Spółdzielnie Mieszkaniowe

Powiązane

Nieruchomości

Za potknięcie się o nieoznakowany próg należy się zadośćuczynienie

25 tys. zł zadośćuczynienia giżycki sąd przyznał starszej kobiecie, która w trakcie remontu swojego bloku, potknęła się o nieoznakowany próg i złamała rękę.

Spółdzielnie mieszkaniowe: opór przed zmianami i zaskarżanie uchwał

Spółdzielnie mieszkaniowe mają duży potencjał inwestycyjny w postaci dobrze zlokalizowanych nieruchomości. Nie zawsze można go wykorzystać z powodu protestów członków spółdzielni.

Spółdzielnie nie będą brały udziału w rodzinnych konfliktach o nieruchomość

W sprawie o uregulowanie treści księgi wieczystej pozwanymi są osoby, których prawo ma zostać dotknięte zmianą.

Fotowoltaika na bloku. Wiadomo już jak będzie rozliczany prosument lokatorski

Rada Ministrów przyjęła przepisy o rozliczeniach prosumenta lokatorskiego. Znalazły się one w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Stabilniejsza ziemia pod budynkami spółdzielczymi. Jest projekt ustawy

Własność gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, które spółdzielnie dostały na mocy prawa obowiązującego w PRL, doczeka się jasnej kwalifikacji.

Rząd zalega z wypłatami rekompensat za ciepłą wodę w kranie

Trzeba było interwencji w „Rzeczpospolitej”, aby spółka ciepłownicza dostarczająca ogrzewanie kilku miejscowościom na Dolnym Śląsku dostała pieniądze, które jej się ustawowo należą. A już stała nad finansową przepaścią.

Czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zamiatają długi pod dywan?

Według danych Krajowego Rejestru Długów zaległości Polaków z tytułu czynszu oraz wszelkich opłat związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego sięgają już 290,8 mln zł, a są to tylko długi wpisane do rejestru.

Spółdzielnie mieszkaniowe czekają na poprawione prawo

Nowelizacja ustawy o OZE powinna dostosować polskie przepisy do dyrektywy UE i m.in. przewidywać opcję zakładania spółdzielni energetycznych.

Spółdzielnia słono zapłaci za naruszenie ochrony danych jednej osoby

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył karę pieniężną - niemal 52 tys. złotych - na spółdzielnię mieszkaniową za to, że nie powiadomiła o naruszeniu ochrony danych osobowych ani osobie, której dane dotyczą, ani UODO.

Bunt spółdzielni. Nie chcą robić kampanii wyborczej rządzącym

Ministerstwo Klimatu w ustawie z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła zaszyło wzór zawiadomienia wskazującego, że rząd zadbał o ochronę odbiorców przed wzrostem kosztów energii. Teraz za każdym razem, gdy URE zmieni taryfy za energię, spółdzielnie muszą takie pismo rozsyłać, czy się to im podoba, czy nie.