Tag:

Spółdzielnie Mieszkaniowe

Powiązane

Nieruchomości

Upadłość spółdzielni – procedury, terminy, skutki

Upadłość spółdzielni, zwłaszcza mieszkaniowej, ma daleko idące skutki społeczne. Stanowi to ratio legis dla zachowania szczególnego trybu w podejmowaniu decyzji o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości.

NSA: o opodatkowaniu budowli decyduje główny cel

Budowle należące do spółdzielni mieszkaniowej nie podlegają wyższej stawce podatku od nieruchomości, nawet jeśli część lokali jest wynajęta na firmy.

Matka zalega z czynszem, spółdzielnia chce pieniędzy od dzieci

Rodzice nie mogą uznać długu małoletnich bez zgody sądu rodzinnego. Urzędnicy nie zawsze jednak mają tego świadomość.

Spółdzielców czeka długa droga do uzyskania wpisu w księdze wieczystej

Uporządkowanie stanu prawnego terenów pod budynkami spółdzielczymi niekoniecznie umożliwi mieszkańcom szybkie uzyskanie prawa własności lokali.

Za potknięcie się o nieoznakowany próg należy się zadośćuczynienie

25 tys. zł zadośćuczynienia giżycki sąd przyznał starszej kobiecie, która w trakcie remontu swojego bloku, potknęła się o nieoznakowany próg i złamała rękę.

Spółdzielnie mieszkaniowe: opór przed zmianami i zaskarżanie uchwał

Spółdzielnie mieszkaniowe mają duży potencjał inwestycyjny w postaci dobrze zlokalizowanych nieruchomości. Nie zawsze można go wykorzystać z powodu protestów członków spółdzielni.

Spółdzielnie nie będą brały udziału w rodzinnych konfliktach o nieruchomość

W sprawie o uregulowanie treści księgi wieczystej pozwanymi są osoby, których prawo ma zostać dotknięte zmianą.

Fotowoltaika na bloku. Wiadomo już jak będzie rozliczany prosument lokatorski

Rada Ministrów przyjęła przepisy o rozliczeniach prosumenta lokatorskiego. Znalazły się one w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Stabilniejsza ziemia pod budynkami spółdzielczymi. Jest projekt ustawy

Własność gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym, które spółdzielnie dostały na mocy prawa obowiązującego w PRL, doczeka się jasnej kwalifikacji.

Rząd zalega z wypłatami rekompensat za ciepłą wodę w kranie

Trzeba było interwencji w „Rzeczpospolitej”, aby spółka ciepłownicza dostarczająca ogrzewanie kilku miejscowościom na Dolnym Śląsku dostała pieniądze, które jej się ustawowo należą. A już stała nad finansową przepaścią.