Minister wydał interpretację ogólną, w której wyjaśnia, że preferencja przewidziana dla usług związanych z rekrea ą – wyłącznie na wstęp – nie ogranicza się do „uczestnictwa biernego". Tak twierdził wcześniej, odmawiając prawa do 8-proc. stawki podatku obiektom sportowym, w których klient mógł korzystać z udostępnionej infrastruktury, np. pływać na basenie.

Fiskus teraz wyjaśnia, że podstawową, 23-proc. stawką VAT są obciążone świadczenia ponadstandardowe, np. usługi instruktora.

numer interpretacji: PT1/033/32/ 354/LJU/14