Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 19 sierpnia 2021 r. (I SA/Wr 391/20; I SA/Wr 402/20).

Podatnik należy do międzynarodowej grupy kapitałowej. Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja zaawansowanych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dla pojazdów specjalnego zastosowania, takich jak m.in. autobusy, maszyny rolnicze, urządzenia budowlane. W ograniczonym zakresie spółka prowadzi również działalność handlową. Z uwagi na swoją specyfikę, wyroby przez nią produkowane są przeznaczone dla relatywnie wąskiego kręgu odbiorców.