W jaki sposób prezes PiS zwykł kreować debatę, narzucać swoją agendę opinii publicznej i konkurentom politycznym? Czy kształtuje wyłącznie nasze wyobrażenia o polityce, czy też samą politykę, a może i polską rzeczywistość społeczno-polityczną? Jak udaje mu się kolejną już dekadę wyznaczać główne tematy, narzucać język, kreślić osie politycznego podziału? Jakie pozytywy, a jakie negatywy ma ta jego moc kreowania naszej zbiorowej wyobraźni?

Piotr Zaremba pisze w najnowszym numerze magazynu „Plus Minus”, sobotnio-niedzielnego wydania „Rzeczpospolitej”, o „Prezesie i bestiach”, Michał Szułdrzyński – o „Zwierzęciu politycznym”, zaś Tomasz Terlikowski analizuje katolickie nauczanie: co o relacji Bóg-człowiek-zwierzęta mówi Biblia, co tłumaczyli Ojcowie Kościoła i o czym nauczają współcześni papieże? I dlaczego jedni chcą używać pojęcia „prawa zwierząt”, a chrześcijanie trzymają się innej optyki i mówią o obowiązkach człowieka wobec zwierząt?

O tym wszystkim dyskutują redaktorzy magazynu „Plus Minus”.