Zasady wypłacania dywidend kluczowym pracownikom mogą podlegać ocenie z perspektywy przestrzegania przez pracodawcę zasad prowadzenia ostrożnej polityki wynagradzania. Taki wniosek płynie z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 1 sierpnia 2022 r. (C‑352/20).

Krajobraz prawny