- Jestem mikroprzedsiębiorcą. Zatrudniam 60-letniego pracownika i 40-letniego zleceniobiorcę, który podlega z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Pracownik nie złożył wniosku o zapisanie go do PPK. Zleceniobiorca zadeklarował zaś, by nie dokonywać za niego wpłat do PPK. W związku z tym nie wdrożyłem tego programu. Czy mam obowiązek poinformować te osoby o tzw. ponownym autozapisie do PPK? – pyta czytelnik.

Mikroprzedsiębiorca ma obowiązek powiadomić o tzw. ponownym autozapisie zleceniobiorcę, który zadeklarował mu niedokonywanie wpłat do PPK.