Dodatek zagraniczny zwiększał ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Wysokość świadczenia za niewykorzystane dni wypoczynku dla osoby pełniącej służbę dyplomatyczną od 16 czerwca 2021 r. ustala się z pominięciem dodatku zagranicznego. Ale wypłaty za wcześniejsze okresy powinny go uwzględniać.

Publikacja: 25.08.2022 09:01

Dodatek zagraniczny zwiększał ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Foto: Adobe Stock

W oparciu o treść ustawy o służbie zagranicznej z 27 lipca 2001 r., tj. w brzmieniu obowiązującym do 15 czerwca 2021 r., prowadzonych jest aktualnie co najmniej kilkadziesiąt spraw związanych z nieujętym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dodatkiem zagranicznym jako elementem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Z tego względu wydaje się uzasadnione poruszenie problemu związanego z tym, czy przy liczeniu wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop powinien być uwzględniony dodatek zagraniczny. Ta problematyka dotyczy członków służby zagranicznej, którzy byli zatrudnieni w placówkach zagranicznych właśnie w oparciu o treść ustawy o służbie zagranicznej z 27 lipca 2001 r. Z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe zagadnienie dotyczy w szczególności tych osób, które pełniły służbę dyplomatyczną w okresie do 15 czerwca 2021 r. włącznie.

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału