Nowe zasady wypłaty zasiłków to mniej kłopotów dla pracodawców

Zmiana przepisów wyeliminowała możliwość nadużywania zwolnień lekarskich. Pracownicy nie mają już także narzędzia do ucieczki przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Publikacja: 20.04.2022 16:21

Nowe zasady wypłaty zasiłków to mniej kłopotów dla pracodawców

Foto: Adobe Stock

Pracownik, który jest niezdolny do pracy i uzyska stosowne zwolnienie lekarskie od lekarza ubezpieczenia społecznego, jest uprawniony przez pierwsze 33 dni w roku do wynagrodzenia chorobowego (15 dni w przypadku osób po ukończeniu 50. roku życia), zaś po tym okresie do zasiłku chorobowego, nie dłużej niż co do zasady 182 dni (270 dni w przypadku gruźlicy). Ustawodawca przewidział jednak, że niektóre okresy zasiłkowe mogą podlegać łączeniu.

Dotychczas – zgodnie z art. 9 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – do okresu zasiłkowego wliczało się wszystkie okresy „nieprzerwanej niezdolności do pracy”. W przypadku zaś, gdy poszczególne okresy niezdolności do pracy były przerwane, ustawa nakazywała je łączyć, jeśli były spowodowane „tą samą chorobą” i przerwa nie była dłuższa niż 60 dni. W praktyce przepisy te rodziły wiele wątpliwości, a ponadto były wykorzystywane do nadużyć ze strony pracowników lub świadczeniobiorców. Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r., dokonała istotnej rewolucji w tym zakresie.

Pozostało 85% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego