Nie milkną echa zmian z początku lutego, do jakich musieli dostosować się przewoźnicy i kierowcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy w Unii Europejskiej. Pakiet Mobilności istotnie utrudnił funkcjonowanie międzynarodowego transportu i podniósł jego koszty. Rok 2022 dla polskich przewoźników będzie bardzo trudny – muszą poradzić sobie z nowymi wymaganiami stawianymi przez unijnych urzędników.

Szczytne pobudki