[b]Wyrok WSA w Bydgoszczy z 1 czerwca 2010 r., (I SA/Bd 382/10). [/b]

[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]

Spółka akcyjna złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych. Chodziło o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizowanie spotkań z kontrahentami w zakresie usług gastronomicznych, zakupu żywności i napojów w toku prowadzonych spotkań handlowych zarówno w siedzibie spółki, jak i poza nią.

Zdaniem spółki wydatki związane z organizacją spotkań z kontrahentami może zaliczyć do kosztu uzyskania przychodu, albowiem nie mają one charakteru reprezentacyjnego. Innego zdania był minister finansów. Sprawa trafiła do sądu.

[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]

WSA przypomniał, że wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu, jeżeli służy osiągnięciu jakiegoś celu gospodarczego związanego z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą i został poniesiony w sposób racjonalny.

Organ wyłączył wydatki z kosztów na podstawie art.16 ust. 1 pkt 28 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893]ustawy o CIT[/link]. Zgodnie z nim nie uważa się za koszty wydatków na reprezentację, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Wobec braku definicji pojęcia „reprezentacja” celowe jest odniesienie się do słownikowego znaczenia tego pojęcia.

Według słownika języka polskiego reprezentacja to „okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną”. Reprezentacja zatem to działanie wiążące się z okazałością i wytwornością w celu wywołania jak najlepszego wrażenia u kontrahenta i poprawy wizerunku firmy.

Zdaniem WSA [b]wydatki na usługę gastronomiczną, które są związane ze spotkaniem z kontrahentem w lokalu gastronomicznym w celach biznesowych, nie mają charakteru reprezentacyjnego[/b]. W dobie gospodarki rynkowej, gdy przedsiębiorca nawiązuje z innymi podmiotami gospodarczymi liczne kontakty handlowe, które często decydują o jego pozycji i szansach rozwoju, tego typu spotkania są czymś normalnym, standardowym.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Jeżeli służą one omawianiu spraw dotyczących wzajemnej współpracy, np. negocjowaniu umowy, warunków płatności, zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, to są one kosztami związanymi ze zwykłym prowadzeniem działalności gospodarczej.

[b]Według organu o charakterze reprezentacyjnym przesądza samo miejsce, w którym spotkanie się odbyło: jeżeli w siedzibie firmy wydatki na poczęstunek i napoje można potrącić z przychodu, jeżeli poza firmą – potrącenie nie jest możliwe. Ze stanowiskiem organu nie można się zgodzić[/b].

Dla oceny, czy dane spotkanie stanowi reprezentację, czy nie, konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy.