Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego, który domagał się uchylenia korzystnego dla podatniczki wyroku (sygnatura akt II FSK 1721/10).

Spółka, która prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej, chciała zaliczać wydatki inwestycyjne do kosztów uzyskania przychodów metodą memoriałową, czyli w dacie księgowania. Podatniczka korzysta ze zwolnienia przewidzianego dla firm prowadzących działalność w strefie na podstawie specjalnego zezwolenia. We wniosku podkreśliła, że faktury kontrahentów za nakłady inwestycyjne spółki w wielu wypadkach nie były regulowane w dacie ich otrzymania, lecz w odroczonych terminach płatności.

Organ, który wydawał interpretację, uznał takie stanowisko za błędne. Wyjaśnił, że wydatki inwestycyjne należy rozliczać metodą kasową, czyli w dacie ich faktycznego poniesienia.

Fiskus zwrócił uwagę, że pojęcie "poniesione wydatki inwestycyjne" nie zostało zdefiniowane. Jednakże zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania. Przepisy dotyczące zwolnień powinny być ściśle interpretowane. W jego opinii sporne pojęcie musi oznaczać wydatek faktycznie poczyniony, a nie samo zadeklarowanie zamiaru jego poczynienia czy też zobowiązanie do zrobienia tego w przyszłości.

W związku z tym do obliczenia wielkości zwolnienia podatkowego nie wystarczy jedynie zarachowanie wydatku, bez jego faktycznego poczynienia. Moment poniesienia kosztów inwestycji należy określać zgodnie z metodą kasową.

Spółka zaskarżyła to stanowisko i wygrała zarówno w sądzie pierwszej, jak i drugiej instancji. NSA zauważył, że sporne zagadnienie może budzić istotne wątpliwości. Uznał jednak, że rację ma podatniczka.

Wykładnia systemowa przemawia za tym, że momentem rozliczenia wydatków inwestycyjnych jest dzień księgowania – tłumaczył sędzia NSA Tomasz Zborzyński. Przepisy ustawy o rachunkowości świadczą, że sam ustawodawca preferuje ten sposób rozliczenia.

Co prawda NSA zgodził się z fiskusem, że celem zwolnienia dla firm prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych jest to, by wydatki były tam ponoszone, ale wykładnia przepisów musi być kompleksowa.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Wyrok jest prawomocny.

Czytaj też:

 

Zobacz

»

Dobra Firma

»

Podatki i księgi

»

Specjalne strefy ekonomiczne