Po roku od powołania grona specjalistów od prawa cywilnego wspierającego, a dokładniej: uświadamiającego frankowiczów o ich prawach, ogłosili oni wyniki prac i zapowiedzieli ich kontynuację, nawet gdyby doszło do spodziewanej zmiany na stanowisku rzecznika, gdyż kadencja dr hab. Adama Bodnara wkrótce się kończy.

Konsumenci w Polsce ponoszą negatywne konsekwencje w sporach z bankami także dlatego, że zbyt słabo znane jest w naszym kraju prawo unijne dotyczące praw konsumentów. Uwidoczniło się to szczególnie ostatnio na tle spraw o kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego. Na szczęście, także za sprawą Forum oraz wystąpień RPO, w ostatnim roku dokonał się prawdziwy przełom w konsumenckich sprawach sądowych. Adam Bodnar nie krył podczas prezentacji efektu tych prac, że chodziło głównie o uwrażliwienie sądów na prawa konsumentów oraz reprezentujących ich prawników, gdyż banki są w tych sprawach silniejsze.

Czytaj też: RPO ws. frankowiczów: potrzebujemy nowych standardów ochrony praw konsumentów

– Ochrona konsumentów jest miarą demokracji – mówiła dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska, przewodnicząca Forum.

Prof. Ewa Łętowska (była RPO, sędzia NSA i TK w stanie spoczynku), honorowa przewodnicząca zespołu, wskazywała, że spory frankowe to wojna na interpretacje prawa. A mec. Iwo Gabrysiak, pełnomocnik konsumentów w sporze zbiorowym przeciwko mBankowi, wskazał, że po dziesięciu latach udało się wywalczyć podmiotowość dla konsumentów. Występująca w procesie rzecznik konsumentów w Warszawie Małgorzata Rothert zadeklarowała, że gdyby Forum nie miało gdzie, może działać przy jej urzędzie.

W ocenie Arkadiusza Szcześniaka, prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, po wyroku TSUE ws. Dziubaków dokonała się ogromna zmiana w sprawach frankowych na rzecz konsumentów. Dzisiaj 95 proc. tych spraw w pierwszej instancji kończy się ich wygraną.

Mec. Mariusz Korpalski, przedstawiciel Forum Prawników Finansowych, wskazał, że jest jeszcze wiele kwestii do prawnego wyjaśnienia, jak ta, w jakim trybie rozliczać świadczenia obu stron umów kredytowych, czyli konsumentów i banków, gdy się one przedawniają. I to będzie musiał rozstrzygać Sąd Najwyższy.