Szykują się zmiany w decyzjach budowlanych. Od 19 września wchodzi w życie większa część przepisów nowelizacji prawa budowlanego, która zawiera wiele ułatwień dla inwestorów.

Podzielony projekt

Do wniosku o pozwolenie na budowę będzie się dołączało tylko dwie części obecnego projektu budowlanego, tj. projekt zagospodarowania terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu) oraz architektoniczno-budowlany (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe). Projekt techniczny (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna) będzie trzeba złożyć na ręce kierownika budowy przed rozpoczęciem robót, a w urzędzie nadzoru budowlanego dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

Niestety, do chwili zamknięcia numeru „Rz" brakowało rozporządzenia dotyczącego projektu budowlanego. Według zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju ma się pojawić do końca tygodnia. Tymczasem bez tych przepisów żaden projektant nie przygotuje projektu budowlanego na nowych zasadach.

Czytaj także:

Co warto wiedzieć o zmianach w prawie budowlanym

Nadzór budowlany najpierw wręczy żółtą kartkę, a potem ukarze

Abolicja na stare samowole budowlane

Po staremu

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Nowela zawiera jednak furtkę. Jeszcze przez rok inwestorzy będą mogli korzystać ze starych zasad. Wniosek o pozwolenie na budowę razem ze „starym" projektem mogą składać po 19 września przez kolejne 12 miesięcy, czyli aż do 20 września 2021 r. Nawet gdy zrobią to 20 września 2021 r., będą miały do nich zastosowanie stare zasady.

Nowe przepisy przewidują, że załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych będzie oświadczenie projektanta, czy dom można podłączyć do istniejącej już sieci ciepłowniczej. Dzięki temu inwestor nie będzie się decydował na montowanie pieca, gdy w bliskiej okolicy znajduje się elektrociepłownia. Ograniczają też liczbę stron w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Zmieni się także definicja obszaru oddziaływania obiektu. Srodtytul: Nowy obszar

Na jej podstawie ustala się, kto może być stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji. Do soboty z definicji obszaru oddziaływania obiektu wynika, że stroną mogą być: inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści oraz zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu.

Z nowych przepisów wynika, że właściciel czy użytkownik wieczysty będzie stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę pod warunkiem, że planowana inwestycja spowoduje ograniczenia w zabudowie jego nieruchomości. Dziś prawo budowlane mówi o ograniczeniach w zagospodarowaniu terenu, w tym jego zabudowy. To pojęcie o wiele szersze niż pojęcie zabudowy. Dzięki temu obecnie właściciel sąsiedniej działki może być stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, gdy wykaże inne uciążliwości związane z planowaną inwestycją niż tylko ograniczenia zabudowy własnej działki.

Tylko pięć lat

Ustawa zakłada wprowadzenie granicznego pięcioletniego terminu na stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory było tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, gdy budynek już powstał i był użytkowany. Prowadziło to do niepewności prawnej. Nowe rozwiązania sprawią, że po pięciu latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej wzruszyć.

Jakie będą nowe zwolnienia

Nie trzeba będzie ubiegać się o pozwolenie na budowę: ?

- dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, ?

- niecek dezynfekcyjnych, w tym tych z zadaszeniem, ?

- wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko tych przydomowych, ?

- przydomowych tarasów naziemnych. ?

Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą:?

- urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni, która nie przekracza 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych.?

Bez zgłoszenia i pozwolenia będzie można ustawić: ?

- biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie.