Skarga nadzwyczajna PG ws. kar w umowach o ustanowieniu użytkowania wieczystego

Zapisy dotyczące kar umownych zastrzeżone w umowach o ustanowieniu użytkowania wieczystego były nieważne – uznał zastępca prokuratora generalnego. Kieruje do SN skargę nadzwyczajną.

Publikacja: 04.01.2024 08:24

Skarga nadzwyczajna PG ws. kar w umowach o ustanowieniu użytkowania wieczystego

Foto: Adobe Stock

Chodzi o wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 16 czerwca 2014 r. Spółka deweloperska zobowiązana została do zapłaty na rzecz gminy miejskiej Jelenia Góra kar umownych w łącznej kwocie ponad 100 tys zł. Powód? Niewykonanie zabudowy nabytych od gminy nieruchomości. Zdaniem skarżącego zapisy dotyczące kar umownych zastrzeżone w umowach o ustanowieniu użytkowania wieczystego były nieważne i sprzeczne z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W lutym 2007 r. jedna ze spółek deweloperskich z Jeleniej Góry zawarła z gminą miejską w Jeleniej Górze dwie umowy użytkowania wieczystego działek gruntu. Nabywca zobowiązał się do ich zabudowania w terminie pięciu lat budynkiem wielorodzinnym.

Za rozpoczęcie umowy uznano wybudowanie w ciągu dwóch lat fundamentów, natomiast jej zakończeniem miało być postawienie budynku w stanie surowym zamkniętym w ciągu następnych trzech lat. W umowach zastrzeżono, że w razie niezabudowania w określonych terminach działek, spółka deweloperska będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz gminy kary umownej, stanowiącej 10 proc. wylicytowanej ceny. Pozwem z marca 2014 r. gmina zwróciła się do sądu o orzeczenie nakazem zapłaty kwoty ponad 57 tys. zł oraz ponad 51 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami, wynikającymi z zawartych umów.

Wyrokiem zaocznym SR zasądził żądane pozwem kwoty.

Analiza sprawy przeprowadzona w PK wykazała m.in., że sąd orzekający rażąco naruszył przepisy prawa, a także prawa człowieka określone w konstytucji.

W skierowanej do SN skardze nadzwyczajnej zastępca PG Robert Hernand zaznaczył, że ustawa o gospodarce nieruchomościami inaczej reguluje kwestie ustalania opłat dodatkowych, zastrzegając tryb administracyjny, a nie cywilnoprawny.

Czytaj więcej

Wykup nieruchomości z użytkowania wieczystego – procedury

Chodzi o wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 16 czerwca 2014 r. Spółka deweloperska zobowiązana została do zapłaty na rzecz gminy miejskiej Jelenia Góra kar umownych w łącznej kwocie ponad 100 tys zł. Powód? Niewykonanie zabudowy nabytych od gminy nieruchomości. Zdaniem skarżącego zapisy dotyczące kar umownych zastrzeżone w umowach o ustanowieniu użytkowania wieczystego były nieważne i sprzeczne z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Prawo w Firmie
Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Reforma TK w Sejmie. Możliwe zmiany w planie Bodnara