W komunikacie Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomniało o podejmowanych działaniach wspierających dalszy i zrównoważony rozwój OZE, w tym fotowoltaiki. "Dynamiczny rozwój energetyki prosumenckiej pokazuje ogromne zainteresowanie właśnie tą najszybciej rozwijającą się technologią OZE w Polsce" - podkreślono. 

MKiŚ podaje, że "dzięki programom dotacyjnym takim jak Mój Prąd, Czyste Powietrze czy Energia dla Wsi realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) dostęp do energii pozyskiwanej ze słońca stał się możliwy dla prawie 1,3 mln prosumentów, którzy podjęli działania na rzecz samodzielnego wytwarzania energii na własne potrzeby, obniżając tym samym własne rachunki za energię". - Dzięki temu moc prosumenckich mikroinstalacji PV osiągnęła ponad 9,7 GW. Łącznie moc zainstalowana w fotowoltaice to dziś ponad 14,2 GW - dodano.

Dalej przypomniano, że od 1 kwietnia 2022 r. działa nowy system rozliczeń prosumentów - tzw. net-billing. Wprowadzona została także instytucja „prosumenta zbiorowego i wirtualnego”, co stworzyło warunki do tego, by osoby, które zamieszkują budynki wielorodzinne również mogły stać się prosumentami, co dotyczy nawet 13 mln gospodarstw domowych.

Jednocześnie resort podkreślił, że "wsparciem dla kolejnych inwestycji w instalacje fotowoltaiczne są rozwiązania zawarte w procedowanej obecnie w Sejmie nowelizacji ustawy o OZE m.in. zwiększenie limitu z 50 do 150 kW mocy instalacji PV, dla której wymagane jest pozwolenia na budowę, a także wprowadzenie definicji prosumenta lokatorskiego". Jak przekonuje MKiŚ "zwiększy to wachlarz możliwości w zakresie wytwarzania energii na budynkach wielorodzinnych. Pozwoli także spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej pokryć swoje potrzeby energetyczne dzięki takim instalacjom OZE, a zysk ze sprzedanej nadwyżki energii obniży koszty utrzymania nieruchomości przekładając się na korzyści mieszkańców".

Czytaj więcej

Fotowoltaika na bloku. Wiadomo już jak będzie rozliczany prosument lokatorski