Rewolucyjne zmiany polskiego prawa budowlanego umożliwiają wznoszenie budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 mkw. na podstawie jednolitej procedury i bez zbędnych zdaniem resortu komplikacji prawnych.

To przełom torujący drogę do swobody budowlanej. Podobnie jak założone w projekcie rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszenia.

Ustawa ma usprawnić procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych. Co nie oznacza całkowitej swobody, o czym od tygodni przekonuje wiceminister rozwoju Piotr Uściński.

Elektronizacja procedur oraz działalności organów administracji publicznej, w tym obligatoryjny obieg dokumentów drogą cyfrową, to kolejna z projektowanych zmian. Mają umożliwić przekazywanie kompletu dokumentów organowi administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w postaci elektronicznej. W tym celu proponuje się również wprowadzić jeden ogólnokrajowy systemu służący do kompleksowej obsługi procesu inwestycyjno-budowlanego – czytamy w projekcie ustawy.

Czytaj więcej

Zmiany w prawie budowlanym: roboty budowlane bez decyzji o pozwoleniu na budowę

Na tym nie koniec rewolucyjnych w swoich konsekwencjach zmian. Nowelizacja w ramach uproszczenia procesu budowlanego odpowiada także na pytanie, jakie konsekwencje poniosą ci, którzy będą naginali prawo. To zawiera się m.in., jak wskazuje radca prawna Joanna Maj, w nowym mechanizmie postępowania w sprawie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego. Jak podkreśla, resort proponuje wprowadzenie tzw. mechanizmu żółtej kartki, na wzór kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu.

– Organ nadzoru budowlanego ma kierować do inwestora ostrzeżenie w celu podjęcia odpowiednich działań wymaganych przepisami prawa budowlanego w przypadku dokonania nielegalnych istotnych odstąpień od dokumentacji projektowej bez wszczynania postępowania administracyjnego w tym zakresie – wyjaśnia Joanna Maj.

Jednym z najważniejszych rozwiązań nowelizacji jest także wprowadzenie możliwości prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej, dzięki któremu inwestor otrzyma możliwość monitorowania dokonywanych w nim wpisów z dowolnego miejsca, bez konieczności obecności na budowie. Elektroniczny dziennik budowy zostanie wdrożony z dniem 27 stycznia 2023 r.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Czytaj więcej

Budowa przydomowego schronu bez pozwolenia