Nowa instytucja przejmie zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR). Obie agencje zaś od 1 września 2017 r. przestaną istnieć. Likwiduje je ustawa z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Natomiast na rynku pozostanie trzecia agencja rolna: Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Dzięki temu stanie się ona jedyną agencją płatniczą w Polsce.

Zadaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które zostanie przeniesione z ANR, będzie gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. KOWR będzie nimi gospodarował na dotychczasowych zasadach, m.in. w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży. Będzie też sprawował nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

KOWR będzie się składał z centrali oraz oddziałów terenowych w każdym województwie, z tym że w województwie zachodniopomorskim będą dwa.

Zmiany mają zmniejszyć liczbę instytucji i ograniczyć ich koszty.

podstawa prawna: ustawy z 10 lutego o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa DzU z 23 marca 2017 r., poz. 623 i 624