Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który uważał, że sprzedaż sześciu działek to już działalność gospodarcza w PIT.

Czytaj także: PIT: Samo podzielenie działek nie czyni przedsiębiorcą

Sprawa dotyczyła podatnika, który w 2000 r. kupił dużą działkę. Dwanaście lat później doprowadził do jej podziału i sprzedał – trzy w jednym roku i trzy w kolejnym. Według fiskusa, taka aktywność przesądza, że prowadził działalność. Podatnik uważał jednak, że była to sprzedaż majątku prywatnego. A ponieważ chodziło o nieruchomości, to po pięciu latach, licząc od końca roku nabycia, mógł je już sprzedaż bez PIT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu i NSA potwierdziły jego stanowisko. Uznały, że sam podział gruntu nie przesądza o tym, że podatnik działał jak firma. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 2816/16