Czytelnik odziedziczył mieszkanie po cioci, która zmarła w grudniu 2008 r. W kwietniu 2009 r. sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które uprawomocniło się w maju. Czytelnik chce sprzedać to mieszkanie w tym roku. Pyta, czy jeśli zainwestuje w budowę domu, uniknie podatku. Niestety, nie.

Jego wątpliwości są uzasadnione, ponieważ przepisy dotyczące opodatkowania nieruchomości zmieniły się z końcem 2008 r. Tymczasem termin nabycia nieruchomości jest niezwykle istotny, gdyż decyduje o tym, które przepisy ustawy o PIT należy zastosować, aby ustalić zasady opodatkowania dochodu z jej sprzedaży. 

– Dla osób, które objęły własność nieruchomości w drodze dziedziczenia, datą nabycia jest moment otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy. [b]Nie ma natomiast znaczenia, kiedy zostało wydane postanowienie sądu.[/b] Jeśli więc podatnik otrzymał mieszkanie w spadku po osobie, która zmarła w grudniu 2008 r., oznacza to, że nabył mieszkanie w grudniu 2008 r., a więc musi zastosować przepisy, które obowiązywały w latach 2007–2008 – mówi Grzegorz Grochowina, ekspert z firmy doradczej KPMG.

Co do zasady osoba, która sprzedaje mieszkanie nabyte w 2008 r., musi zapłacić 19 proc. podatku od dochodu z jego sprzedaży. Podatku może jednak uniknąć dzięki tzw. uldze meldunkowej.

Potwierdzają to interpretacje urzędów skarbowych, m.in. Urzędu Kraków-Podgórze z 18 lipca 2007 r. [b](nr PD-1/415-71/07)[/b]. Sprawa dotyczyła podatnika, którego żona zmarła w 2004 r., a postanowienie sądu rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku zostało wydane w styczniu 2007 r.

Zgodnie z interpretacją nabycie w drodze spadku następuje w dniu otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że w przypadku podatnika należy zastosować przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=346580]ustawy o PIT[/link] obowiązujące do końca 2006 r. Stanowiły one, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

[wyimek]Warunkiem skorzystania z ulgi meldunkowej jest co najmniej roczny meldunek w lokalu[/wyimek]

Podobnie stwierdził Urząd Skarbowy w Lesku w interpretacji z 19 kwietnia 2007 r. [b](nr US-PM-436//V/1/07)[/b]. Naczelnik urzędu uznał, że datą przyjęcia spadku dla spadkobiercy jest otwarcie spadku, a spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. 

– Ustalenie, które przepisy należy zastosować, sprawia niejednokrotnie wiele problemów. Wszystko przez to, że [b]mamy obecnie trzy reżimy podatkowe, odnoszące się do opodatkowania nieruchomości.[/b] Inne przepisy stosuje się przy sprzedaży mieszkań nabytych do końca 2006 r., inne dotyczą lokali nabytych w latach 2007 – 2008, a jeszcze inne – po 1 stycznia 2009 r. – dodaje Grzegorz Grochowina.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=m.pogroszewska@rp.pl]m.pogroszewska@rp.pl[/mail]