Studenci, którzy w kończącym się roku akademickim pomagali obywatelom Ukrainy, będą się mogli ubiegać o zaliczenie zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne.

Takie zmiany zostały przewidziane w dwóch projektach nowelizacji rozporządzeń ministra edukacji i nauki – w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz rozporządzenia w sprawie studiów.

– To dobry pomysł. Pomoc obywatelom Ukrainy uczy empatii, która nauczycielom jest niezbędna – uważa prof. Marek Konopczyński z Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Zgodnie z jednym z projektów przyszli nauczyciele tegoroczne praktyki zaliczą także zdalnie.

– To niepotrzebne. W tym roku szkoły działały przecież normalnie, przyjmowały praktykantów. Poza tym rozporządzenie jest spóźnione – mówi Urszula Woźniak ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Studenci, którzy jeszcze nie odbyli praktyk w szkole, będą mieli na to szansę we wrześniu.

Zgodnie z projektem zamiast praktyk w szkole lub przedszkolu przyszli nauczyciele będą mogli brać udział „w prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Szkoła wyższa sama też może przygotować symulację zajęć online. Albo też po prostu obserwować lekcje zdalne.

– Lepiej już takie praktyki przełożyć, ponieważ okażą się bezużyteczne. Dla przyszłego nauczyciela ważny jest bezpośredni kontakt z uczniem. Nauczanie online mogą prowadzić jedynie nauczyciele, którzy mają warsztat, którzy już potrafią uczyć – uważa prof. Marek Konopczyński.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie studiów wprowadza także inne ważne zmiany. Jako studia jednolite będą mogły być prowadzone studia m.in. na kierunkach architektura wnętrz, psychologia i biologia zwierząt, logopedia.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Czytaj więcej

Dyrektor szkoły oceni, kto zasługuje na podwyżkę