Akt powołania został wręczony przez wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart  podczas uroczystego spotkania z udziałem dyrektorów biur i kierowników zespołów Centralnego Zarządu Służby Więziennej. 

Renata Niziołek zwiazana ze Służbą Więzienną od 1 listopada 1995 roku. Na początku kariery pracowała jako psycholog działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Nowej Hucie, natomiast już w 2003 roku objęła kierownictwo nad tym działem. Po czterech latach na stanowisku kierownika, awansowała na specjalistę ds. penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie. W czerwcu w 2009 roku objęła stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Krakowie — Podgórzu. 

Funkcję tę pełniła do 2018 roku, aż do czasu objęcia stanowiska zastępcy dyrektora w Areszcie Śledczym w Krakowie. W 2019 roku została Dyrektorem Zakłaud Karnego w Wadowicach.