Rzecznik zauważył, że w rozporządzeniu MON z 21 kwietnia 2022 r. określającym normy bielizny osobistej dla żołnierzy zawodowych uwzględniono elementy kobiecej garderoby. Znalazły się tam: biustonosz (3 sztuki na rok), figi damskie (12 sztuk na 2 lata) oraz kostium kąpielowy (sztuka na 2 lata). Przysługują one jednak wyłącznie kobietom studiującym w akademiach, uczelniach wojskowej i szkołach podoficerskich.

Pozostałym żołnierzom zawodowym (mężczyznom, i kobietom) przysługuje bielizna letnia oraz zimowa, bez rozróżnienia płci. W jej skład wchodzą koszulka oraz spodenki/kalesony. Nie zawsze są one wydawane, bo przysługują za nie równoważniki pieniężne. Takie rozwiązanie może być nawet korzystniejsze dla zainteresowanych, gdyż mogą wtedy dobrać elementy bielizny do własnej budowy.

RPO Marcin Wiącek zapytał ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, czy dostrzega potrzebę dostosowania bielizny zimowej i letniej do różnic wynikających z płci żołnierzy zawodowych i niezawodowych. Poprosił też o informację, jakimi kryteriami kierowano się, przyznając bieliznę z uwzględnieniem płci wyłącznie studentom uczelni, akademii i szkół wojskowych.

Czytaj więcej

MON zajmie się nierównym traktowaniem matek w wojsku

Odpowiedzi udzielił Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON. Przyznał, że tylko ubiory wieczorowe, galowe, wyjściowe i służbowe posiadają swoje odpowiedniki typu damskiego, dla których opracowano normy ich należności, zasady wypłaty równoważników za przedmioty umundurowania i wyekwipowania (PUiW) niewydane w naturze oraz ich wzory i zasady noszenia. Dotyczy to zarówno kompletów mundurów galowych, wyjściowych czy służbowych, a także elementów ubiorów jak np. obuwia, koszulo-bluz czy nakryć głowy.

"W ubiorach polowych, ćwiczebnych i specjalnych, podobnie jak w innych armiach NATO, nie stosuje się odpowiedników damskich, kobiety użytkują PUiW takie same jak mężczyźni. Powyższe podyktowane jest przeznaczeniem tych ubiorów, których uniwersalne kroje i właściwości użytkowe zapewniają bezpieczeństwo żołnierzy podczas realizacji zadań szkoleniowych i operacyjnych. Należy wskazać, że obecne rozwiązania konstrukcyjne zostały przetestowane podczas działań operacyjnych, między innymi w ramach PKW w Iraku czy Afganistanie i uzyskały pozytywne opinie użytkujących je żołnierzy, zarówno mężczyzn jak i kobiet." - odpisał Wojciech Skurkiewicz.

Dodał, że doświadczenia w zaopatrywaniu żołnierzy - kobiet wskazują, że nie ma konieczności opracowania odrębnego dla nich umundurowania polowego i specjalnego. Mają to potwierdzać meldunki o nastrojach, czy brak takich wniosków w ramach obserwacji zgłaszanych do systemu wykorzystywania doświadczeń.

"Odmienny sposób zaopatrywania w PUiW obowiązuje podchorążych uczelni wojskowych, którym przysługuje wg norm należność bielizny typu damskiego oraz spodenek kąpielowych i strojów kąpielowych, za które wypłaca się równoważnik, natomiast studenci zaopatrują się w te przedmioty we własnym zakresie. Przyjęte zasady zaopatrywania były podyktowane potrzebą pełnego zabezpieczenia potrzeb tej grupy osobowej podczas procesu kształcenia" - wyjaśnia przedstawiciel MON.

Jak informuje, aktualne zasady zaopatrywania żołnierzy-kobiet mają akceptację działającej w resorcie obrony narodowej Rady ds. Kobiet.

"W razie wystąpienia potrzeb zgłoszonych przez środowisko żołnierzy- kobiet, będą podejmowane stosowne rozwiązania" - zapewnia sekretarz stanu w MON.