Różnica wynika z tego, że podstawę do obliczenia składki zdrowotnej osób zatrudnionych na etatach stanowi ich wynagrodzenie po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę funkcjonariuszy służb liczy się od całości ich przychodu przed opodatkowaniem, bo nie płacą oni składek na ubezpieczenia społeczne.

Przykładowo u osoby z zarobkami w wysokości 10 tys. zł brutto ta różnica wynosi aż 123 zł miesięcznie.

W czasie czwartkowego posiedzenia podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego przedstawiciele związków zawodowych działających w różnych formacjach dyskutowali z Arturem Soboniem, wiceministrem finansów odpowiedzialnym za najnowszą reformę podatkową, która ma usunąć błędy wprowadzone wraz z Polskim Ładem.

Związkowcy zwrócili się do wiceministra o rekompensatę tej kwoty przy pomocy jednego wskaźnika, który wyrównywałby płaconą przez funkcjonariuszy składkę z poziomem ustalonym dla etatowych pracowników.

Czytaj więcej

Chaos w podatkach po wejściu w życie Polskiego Ładu

Z zapewnień wiceministra Sobonia wynika, że mundurowi nie stracą na tych zmianach, lecz wręcz zyskają. Z wyliczeń przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że funkcjonariusz z przychodami w wysokości 10 tys. zł miesięcznie brutto zyska po zmianach w połowie tego roku 4744 zł w skali roku w stosunku do wysokości podatków za zeszły rok.

Mało tego. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów podanych w czasie tej dyskusji wynika, że etatowy pracownik z wynagrodzeniem 10 tys. zł miesięcznie brutto zyska na tych samych zmianach tylko 2,5 tys. zł, czyli prawie dwa razy mniej niż funkcjonariusze z takim samym wynagrodzeniem.

W czasie spotkania partnerów społecznych z rządem zabrakło jednak porównania tych wyliczeń na piśmie. Związkowcy mają więc przyjrzeć się argumentom przedstawionym na spotkaniu przez wiceministra finansów i sprawdzić, czy pokrywają się z ich wyliczeniami.

Co ważne, z zapewnień Artura Sobonia wynika, że jeśli przedstawiciele służb mundurowych wykażą, że zostali gorzej potraktowani, będzie jeszcze szansa na modyfikację nowelizacji podatkowej na etapie prac parlamentarnych.

Wszystko bowiem wskazuje, że nowelizacja Polskiego Ładu w najbliższych dniach zostanie przyjęta przez rząd i trafi pod obrady Sejmu.