Przyjęte przepisy mają być narzędziem na wzmocnienie Wojska Polskiego w obliczu zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej.

Proponowane rozwiązania to przede wszystkim zwiększenie wydatków przeznaczonych na obronność. Zgodnie z przepisami minister obrony narodowej planując wydatki na modernizację techniczną sił zbrojnych ma uwzględniać polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa, tym samym zaakceptowano poprawkę Prawa i Sprawiedliwości.

Ustawa ma zobowiązywać także Radę Ministrów do powołania Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2023-2025 w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie zmian.

Czytaj więcej

Ustawa o obronie Ojczyzny: prostszy zaciąg do obrony Ukrainy

Czytaj więcej

Ustawa o obronie ojczyzny jednogłośnie przyjęta przez Senat

Czytaj więcej

Polska ma mieć 250 tys. zawodowych żołnierzy