Do Rzecznika Praw Obywatelskich trafiały skargi, że osoba, która chciałaby służyć w Straży Granicznej, nie może mieć więcej niż 35 lat. Zastępca RPO Stanisław Trociuk napisał w tej sprawie do komendanta głównego SG gen. dyw. Tomasza Pragi. 

Według ustawy o SG, kandydat nie może mieć więcej niż 35 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na kwalifikacje przydatne do służby, starszy kandydat może być przyjęty za zgodą Komendanta Głównego SG.

Skarżący podnosili, że ograniczenie wiekowe jest dyskryminujące, a kwestia „szczególnie uzasadnionych przypadków” może powodować arbitralność decyzji KG SG. Nie ma bowiem kontroli jego decyzji. Co więcej, cenzus wiekowy nie występuje w ustawach o innych służbach mundurowych jak: Policja, ABW, CBA, SOP, PSP, SW, SM czy Służba Celno-Skarbowa.

RPO podzielił ich zdanie, że nie ma racjonalnego uzasadnienia cenzusu wiekowego przy naborze do SG w porównaniu z innymi służbami mundurowymi.

W odpowiedzi Komenda Główna Straży Granicznej zapowiedziała zniesienie kryterium wieku - odpowiedni projekt skierowano już do rozpatrzenia przez rząd.

Czytaj więcej

MSWiA: 500 zł podwyżki i awanse dla 80 tys. mundurowych