Mariusz Błaszczak poinformował o tym na Twitterze: "Podpisałem rozporządzenie, które zakaże noszenia mundurów przez osoby próbujące podszywać się pod żołnierzy. Nowe przepisy zakazują używania umundurowania m. in. w przedsięwzięciach, które godzą w dobre imię Sił Zbrojnych lub podczas zgromadzeń naruszających porządek publiczny."

Zakaz, który ma wejść w życie w dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, zakazuje noszenia munduru lub jego części podczas demonstracji i strajków. Ma objąć także oznaki przynależności państwowej tj. godło i flagę Polski. Składników umundurowania nie będzie można używać m.in. w działaniach mających na celu "naruszenie nietykalności cielesnej osób realizujących zadania na rzecz dobra wspólnego" czy "publiczne manifestowanie poglądów, które mogą naruszać wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela".

W uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części, która powstała przed miesiącem w MON, zaznaczono, że  nowe przepisy nie wpłyną na możliwość noszenia wycofanych już wzorów mundurów lub ich części np. przez  osoby używające ich w celach rekreacyjnych, jak wędkarze czy myśliwi. Nie ucierpi zatem  handel takimi mundurami.