W Sejmie trwa gigantyczna awantura o reformę administracji skarbowej. Ma polegać na połączeniu skarbówki ze Służbą Celną, które utworzą Krajową Administracje Celną. Celnicy bardzo przeciwko temu protestują, bo twierdzą, że reforma nie przyniesie oczekiwanych efektów w postaci dodatkowych wpływów podatkowych, natomiast będzie okazją do zwolnień w Służbie Celnej. Kto ma rację? – zapytała redaktor Ewa Usowicz Sławomira Siwego, przewodniczącego związku zawodowego Celnicy.pl

- Minister finansów mówi, że ustawa o KAS przysporzy wpływów do budżetu, ale niech pokaże badania, które to potwierdzą. My uważamy, że konsolidacja wręcz zmniejszy wpływy z akcyzy. Mamy badania Banku Światowego, które potwierdzają, że połączenie organów nie jest żadnym sposobem na pozyskiwanie dodatkowych wpływów, a wręcz może okazać się szkodliwe ze względu na ograniczenie specjalizacji poszczególnych organów - stwierdził gość czwartkowego programu #RZECZoPRAWIE.

Ewa Usowicz przytoczyła dane ministerstwa finansów, z których wynika, że na konsolidacje służb podatkowych zdecydowało się wiele krajów m.in. Wielka Brytania, Węgry , Słowacja, Holandia. Ministerstwo twierdzi, że to się tam udało i poprawiła się ściągalność podatków. Jednak zdaniem S. Siwego nie ma badań, które by potwierdzały, że konsolidacja gdziekolwiek poprawiła ściągalność podatków.

- Ten kierunek był modny przed laty, gdy takie wskazówki dawał Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale to wymarło. Teraz rządy, które skonsolidowały służby mówią po cichu, że chcą się z tego wycofać . Wiemy to od związkowców z innych krajów. Tak jest np. na Węgrzech. A Niemcy, Francja wręcz wzmacniają swoje służby celne – mówił przewodniczący związku zawodowego Celnicy.pl

Ministerstwo finansów obliczyło, że dzięki reformie zwiększy wpływy budżetowe o 18 mld zł. Lecz nie ma żadnych analiz potwierdzających, że tak będzie. Według S. Siwego przedstawiciele ministerstwa przyznali wprost, że dopiero o tym rozmawiają. Tymczasem planowana reforma będzie w ocenie celników kosztować kilkadziesiąt, a może nawet 100 mln zł.

Zdaniem szefa związku Celnicy.pl jedynym pozytywnym aspektem konsolidacji jest lepsza wymiana informacji o podatnikach.

- Ta wymiana już jest praktykowana w relacjach ze skarbówką, choć wymaga poprawy. Ale to można zrobić bez całej tej rewolucji. Większość państw zrobiła konsolidację funkcjonalną poprzez centralizację systemów wymiany informacji . Mam nadzieję , że także u nas pójdzie to w tym kierunku - stwierdził S. Siwy.

Odnosząc się do informacji, że zdaniem ministerstwa za mało urzędników zajmuje się podatkiem VAT, gość Ewy Usowicz powiedział, że projekt KAS rozprasza zadania organów zajmujących się podatkami.

- Dzisiaj podatkiem akcyzowym zajmuje się naczelnik urzędu celnego, a po reformie przedsiębiorcy będą musieli w I instancji załatwiać sprawy związane z akcyzą przed dwoma organami: naczelnikiem urzędu celno-skarbowego i naczelnikiem urzędu skarbowego – stwierdził Sławomir Siwy.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Sławomir Siwy w #RZECZoPRAWIE: