Arcybiskup Gołębiewski otrzymał nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy.  Nie może także uczestniczyć w jakichkolwiek uroczystościach publicznych, kościelnych i świeckich. Ma też wpłacić, z prywatnych środków, odpowiednią kwotę na rzecz Fundacji świętego Józefa, a pieniądze mają być przeznaczone na prewencję i towarzyszenie ofiarom wykorzystywania seksualnego.

Kuria wrocławska poinformowała, że decyzje te Stolica Apostolska podjęła po zakończeniu dochodzenia, które dotyczyło zaniedbań arcybiskupa Gołębiewskiego w sprawach wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych kapłanów z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i z archidiecezji wrocławskiej.

Marian Gołębiewski był biskupem koszalińsko-kołobrzeskim w latach 1996-2004 i biskupem wrocławskim w latach 2004-2013.