Układ na zgromadzeniu wierzycieli zamiast upadłości konsumenckiej

Dotychczas procedura zawierania układu niewypłacalnego dłużnika z wierzycielami kojarzona była głównie z prawem restrukturyzacyjnym, które to nie obejmowało swoim zakresem konsumentów. W dniu 24 marca 2020 r. do ustawy Prawo upadłościowe zostanie dodany tytuł VI, który będzie regulował postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Aktualizacja: 03.02.2020 13:25 Publikacja: 03.02.2020 13:02

Układ na zgromadzeniu wierzycieli zamiast upadłości konsumenckiej

Foto: 123RF

Można przypuszczać, że celem wprowadzenia takiego rozwiązania do nowego prawa upadłościowego jest w dużej mierze odciążenie sądów, ponieważ postępowania o zatwierdzenie układu przez konsumenta będą się odbywać poza nimi. Tego typu procedura może być prowadzona na wniosek samego dłużnika, a w określonych przypadkach sąd może skierować dłużnika do postępowania o zawarcie układu, mimo że ten wnioskował o ogłoszenie upadłości. Prowadzenie tego typu postępowania będzie zasadne w oparciu o odpowiednie możliwości zarobkowe dłużnika i jego sytuację zawodową. Złożenie przez dłużnika wniosku o zatwierdzenie układu będzie się również wiązało z koniecznością uregulowania zaliczki na wydatki w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Czytaj także:

Upadłość – zmiany dla konsumentów i przedsiębiorców

W momencie uwzględnienia wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli sąd wyznacza osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego. Jego rolą będzie czuwanie nad przebiegiem postępowania, m.in. pod kątem wykonania układu. Następnie, nadzorca ten w porozumieniu z dłużnikiem przygotowuje:

• propozycje układowe;

• spis wierzytelności;

• spis wierzytelności spornych;

• zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Zgromadzenie nie może się odbyć później niż trzy miesiące od dnia otwarcia postępowania przez sąd. W przypadku, gdy wierzyciele opowiedzą się za przyjęciem układu, a więc wyrażą aprobatę dla przedstawionych propozycji restrukturyzacji długów dłużnika, kolejnym etapem będzie ich wykonanie. Co do zasady, okres trwania układu nie może przekraczać pięciu lat.

Umożliwienie konsumentowi zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli ma być alternatywą dla postępowań upadłościowych o stricte likwidacyjnym charakterze. Oznacza to zatem, że dłużnik korzystający z tego typu procedury będzie mógł zachować część swoich aktywów, np. nieruchomość. Jednocześnie, uruchomienie postępowania nie będzie zmierzało do całkowitego oddłużenia, co ma miejsce w momencie wydania przez sąd postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego niezaspokojonych w toku upadłości lub na skutek wykonania planu spłaty wierzycieli.

Filip Kozik - doradca restrukturyzacyjny KL Law Polska Sp. z o.o.

Można przypuszczać, że celem wprowadzenia takiego rozwiązania do nowego prawa upadłościowego jest w dużej mierze odciążenie sądów, ponieważ postępowania o zatwierdzenie układu przez konsumenta będą się odbywać poza nimi. Tego typu procedura może być prowadzona na wniosek samego dłużnika, a w określonych przypadkach sąd może skierować dłużnika do postępowania o zawarcie układu, mimo że ten wnioskował o ogłoszenie upadłości. Prowadzenie tego typu postępowania będzie zasadne w oparciu o odpowiednie możliwości zarobkowe dłużnika i jego sytuację zawodową. Złożenie przez dłużnika wniosku o zatwierdzenie układu będzie się również wiązało z koniecznością uregulowania zaliczki na wydatki w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?