Filip Kozik

Kiedy sąd odmówi oddłużenia w upadłości konsumenckiej?

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie oznacza automatycznego oddłużenia. Do tego, aby zobowiązania zostały umorzone, upadły powinien wykazać się tzw. moralnością płatniczą i brakiem recydywy upadłościowej.

Koronawirus a płynność finansowa firm. Jak zapobiegać upadłości?

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na ogłoszenie upadłości może podjąć inne kroki w celu ratowania firmy. Warto spróbować z nich skorzystać.

Układ na zgromadzeniu wierzycieli zamiast upadłości konsumenckiej

Dotychczas procedura zawierania układu niewypłacalnego dłużnika z wierzycielami kojarzona była głównie z prawem restrukturyzacyjnym, które to nie obejmowało swoim zakresem konsumentów. W dniu 24 marca 2020 r. do ustawy Prawo upadłościowe zostanie dodany tytuł VI, który będzie regulował postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Kiedy restrukturyzować przedsiębiorstwo

Problemy z płynnością finansową przedsiębiorstwa nie dotykają wyłącznie samego dłużnika. W ogromnej mierze wpływają na otoczenie gospodarcze i zdolność płatniczą jego kontrahentów, czy wierzycieli. Zależność ta jest szczególnie widoczna w relacjach dużych i małych firm, gdzie ekonomiczny byt tych ostatnich jest uzależniony od terminowych płatności zleceniodawcy.