W piątek 23 lipca Sejm jednogłośnie uchwalił nowelę do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Wśród zmian są m.in. nowe zasady prezentowania oferty dla klientów.

Czytaj także: Inwestorzy mają być lepiej chronieni - nowela ustawy o funduszach inwestycyjnych

Według ustawy informacje reklamowe powinny być przedstawiane rzetelnie, przejrzyście i nie wprowadzać w błąd. Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła zweryfikować, czy informacje te są rozpoznawalne jako takie, czy opisują one ryzyka i zyski związane z zakupem jednostek uczestnictwa lub udziałów w funduszu.

Etap legislacyjny: ustawa trafi teraz do Senatu