20 kwietnia 1873 r. w Sadzawkach urodził się Wojciech Korfanty – polityk, redaktor, działacz narodowy, poseł do Reichstagu oraz pruskiego Landtagu, dyktator III powstania śląskiego.

Wojciech Korfanty urodził się w dzielnicy Siemianowic Śląskich. Był najstarszym synem Józefa i Karoliny Korfantych. Nadane na chrzcie imię Albert spolszczył na Wojciech, co stanowiło swoistą deklarację poczucia narodowego młodego Korfantego. W wyborach z 1903 r. Korfanty został wybrany posłem do niemieckiego parlamentu (Reichstagu), w którym wstąpił jako pierwszy Górnoślązak, do parlamentarnego Koła Polskiego. Stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków w Niemczech. Wobec niekorzystnego przebiegu rozmów w sprawie podziału Górnego Śląska w 1921 roku strona polska zdecydowała się na sięgniecie po rozwiązanie zbrojne, jako polityczną manifestację woli Górnoślązaków. III powstanie śląskie wybuchło z 2 na 3 maja 1921 r., a Korfanty stanął na jego czele jako dyktator.

Z okazji urodzin polityka oddział katowicki IPN przygotował okolicznościową wystawę. Zostanie też zorganizowany finał "Quizu wiedzy o Wojciechu Korfantym". W Katowicach zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem Wojciecha Korfantego na placu Sejmu Śląskiego, następnie na grobie dyktatora na cmentarzu, przy ul. Francuskiej. Wydarzenie zostało zorganizowana przez Urząd Miasta Katowice.