Uroczystość odbyła się w sobotę w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Dziennikarka „Rzeczpospolitej” znalazła się wśród ponad 50 byłych działaczy opozycji demokratycznej związanych z ruchem Wolność i Pokój uhonorowanych przez Zofię Romaszewską i Wojciecha Kolarskiego z Kancelarii Prezydenta RP.

Zuzanna Dąbrowska w latach 80. była działaczką WiP i innych organizacji, m.in. grupy samorządowej Dwunastka, Pomarańczowej Alternatywy i Polskiej Partii Socjalistycznej; współpracowała z podziemnymi wydawnictwami. Brała udział m.in. w Podkowie Leśnej w głodówce kobiet związanych z ruchem WiP. Wielokrotnie zatrzymywana podczas akcji protestacyjnych, strajków i manifestacji.

Od 1990 roku jest dziennikarką.