Do: władz, urzędników, doradców politycznych i służb specjalnych Białorusi – wszystkich tych, którzy dobrze życzą swojemu krajowi i jego obywatelom. W imieniu: ekonomistów, którzy jednogłośnie popierają poniższe oświadczenie.

Katastrofa gospodarcza na Białorusi jest pewna w przypadku dalszego siłowego tłumienia protestów i naruszania praw człowieka oraz praw ekonomicznych.

Potępiamy stosowanie przemocy wobec protestujących. Historia gospodarcza uczy nas z całą pewnością, że pomyślność każdego kraju zależy od transparentności i odpowiedzialności władz, a także respektowania przez nie praw człowieka i praw ekonomicznych. Sygnatariusze tego listu są zgodni, że bez szczerego zaangażowania w przywrócenie praw człowieka i zasad demokracji oraz bez rezygnacji z siłowego tłumienia protestów społecznych i politycznych Białoruś czeka katastrofa gospodarcza.

Ludzkich kosztów łamania praw człowieka nie da się już odrobić, ale wy, którzy macie wpływ na kierunek prowadzonej polityki, wciąż możecie dobrze zapisać się na kartach historii, ratując kraj przed dalszą tragedią.

W przeciwnym wypadku Białoruś czekają następujące klęski:

1. Przyspieszenie odpływu kapitału ludzkiego i finansowego

Inwestycje wyparują, dostęp do zagranicznego kapitału zostanie utrudniony, a zaufanie rynku utracone. Lekarze, inżynierowie i wykwalifikowani specjaliści będą wyjeżdżać na masową skalę, pozbawiając naród zarówno tkanki kulturowej, jak i talentów niezbędnych do budowania pomyślności kraju.

Białoruś nie stanie się „krajem IT" poprzez blokowanie z powodów politycznych dostępu do internetu swoim mieszkańcom i firmom. Wszelkie badania pokazują, że blokowanie internetu pociąga za sobą koszty ekonomiczne.

2. Rating kredytowy kraju spadnie do poziomu śmieciowego

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Już i tak wysokie koszty obsługi białoruskiego długu publicznego jeszcze wzrosną, powodując zwiększenie danin podatkowych i/lub obniżenie wydatków oraz pogorszenie jakości usług publicznych. Kraj, w którym państwo przejmuje administracyjną kontrolę nad trzecim co do wielkości prywatnym bankiem, nigdy nie będzie wiarygodny dla kredytodawców.

3. Stabilność makroekonomiczna zostanie utracona

Wynikająca z powyższego utrata zarówno kapitału ludzkiego, jak i finansowego w połączeniu z bardzo ograniczonym dostępem do funduszy międzynarodowych doprowadzi do destabilizacji makroekonomicznej. To z kolei spowoduje wysoką inflację, dewaluację białoruskiego rubla, rosnącą dolaryzację gospodarki, a nawet panikę bankową.

Białoruś jest małą, otwartą gospodarką z niewielkimi zasobami naturalnymi, która w dużej mierze musi polegać na wykształconych i doświadczonych profesjonalistach, zagranicznych i rodzimych inwestycjach, dostępie do międzynarodowych rynków finansowych i stabilności makroekonomicznej.

Jak pokazuje nam historia gospodarki, brak szacunku dla ludzkiej godności prędzej czy później prowadzi do gospodarczej ruiny, tak jak odwaga urzędników potrafiących działać i mówić prawdę swoim zwierzchnikom, staje się katalizatorem pozytywnych zmian.

Białoruś zasługuje na lepszą przyszłość. Stańcie po właściwej stronie historii!

 

Kolejność alfabetyczna:

prof. Elżbieta Adamowicz (SGH),

Ales? Alachnovic? (wiceprezes CASE Belarus),

Sergey Aleksashenko (b. pierwszy zastępca gubernatora Banku Rosji w l. 1995–1998 i b. zastępca ministra finansów Rosji w l. 1993–1995),

prof. Carlo Amenta (Uniwersytet w Palermo, Włochy),

Anders Aslund (Atlantic Council, Georgetown University, USA),

Ewa Balcerowicz (przewodnicząca rady nadzorczej CASE, wiceprezes TEP),

prof. Leszek Balcerowicz (założyciel FOR, SGH, wicepremier w l. 1989–1991 i 1997–2001, prezes NBP w l. 2001–2007),

prof. Tadeusz Baczko (CASE),

prof. Tamás Bauer (Goethe-Universität, Niemcy, członek parlamentu Węgier

w l. 1994–2002),

prof. Marek Belka (premier w l. 2004–2005, wicepremier i minister finansów w 1997 i 2001–2002, prezes NBP w 2010–2016),

prof. Roel Beetsma (Amsterdam School of Economics),

prof. Paolo Di Betta (University w Palermo),

prof. Maria Biec? (SGH),

Marcin Bielecki (Uniwersytet Warszawski),

Maciej Bitner (TEP),

Barbara Błaszczyk (przewodnicząca rady naukowej INE PAN),

Michele Boldrin (Washington University w Saint Louis, USA),

prof. Joseph G. Hoyt,

prof. Philip Booth (St. Mary's University w Wielkiej Brytanii),

Andrzej Bratkowski (b. minister rozwoju regionalnego Polski

w 1992–1993),

Krzysztof Brzeziński (Uniwersytet

w Oksfordzie),

Michał Brzoza-Brzezina (SGH),

Paweł Bukowski (London School of Economics and Political Science, INE PAN),

Joanna Clifton-Sprigg (University of Bath, Wielka Brytania),

Maria Csanádi (Węgierska Akademia Nauk),

Admir C?avalic? (dyrektor Association Multi, Bośnia

i Hercegowina),

Arkadiusz J. Derkacz (Społeczna Akademia Nauk),

prof. Krzysztof Dobrowolski (Uniwersytet Gdański),

Paweł Doligalski (Uniwersytet

w Bristolu, Wileka Brytania ),

prof. David Domeij (Stockholm School of Economics),

Sławomir Dudek (główny ekonomista Pracodawców RP, SGH),

Richard Durana (Instytut Studiów Ekonomicznych i Społecznych, Słowacja),

Piotr Dybka (SGH),

Piotr Dworczak (Northwestern University, USA),

prof. Anthony J. Evans (ESCP Business School, Wielka Brytania),

Andrea Farkaš (Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze),

Michał Federowicz IPS PAN), Georg Fischer (Wiedeński Instytut Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych),

Guido Friebel (Uniwersytet Goethego, Niemcy),

Petrit Gashi (Uniwersytet

w Prisztinie, Kosowo),

Stanisław Gomułka (PAN,

w 2008 r. wiceminister finansów, prof. ekonomii w London School of Economics w l. 1970–2005,

prof. Jakub Growiec (SGH),

Maciej Grabowski (wiceminister finansów Polski w l. 2008–2013, minister środowiska

w l. 2013–2015),

Jan Hagemejer (Uniwersytet Warszawski),

prof. Christopher A. Hartwell (Bournemouth University, Wielka Brytania),

prof. Iraj Hashi (Staffordshire University, Wielka Brytania),

Peter Hill (St. Mary's University, Wielka Brytania),

Vladislav Inozemtsev (Center for Strategic and International Studies, USA),

Annamaria Inzelt (Financial Research Co., Węgry),

prof. Andreas Irmen (Uniwesytet w Luksemburgu),

Janusz Jankowiak (NWAI),

Elena Jarocinska

(European Business School Wiesbaden, Germany),

Marek Jarocinski (EBC, Barcelona Graduate School of Economics),

Halina Jas?c?anka, Tomasz Karasek (Wharton MBA),

Jakub Karnowski (SGH),

Sergii Kiiashko (Kyiv School of Economics),

Martyna Kobus (INE PAN),

Marcin Kolasa (SGH),

Andrzej Kondratowicz (Uniwersytet SWPS),

Paweł Kopiec (SGH),

prof. János Kornai

(Harvard University, USA,

i Uniwersytet Korwina

w Budapeszcie),

Julia Korosteleva (University College London),

Ludwik Kotecki (doradca ekonomiczny marszałka Senatu RP),

prof. Joanna Kotowicz-Jawor

(INE PAN),

Robert Kowalski (Stanford University, USA),

Piotr Kozarzewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),

János Köllő (Węgierska Akademia Nauk),

Aleksandra Krajewska (Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych),

Piotr Kuczyn?ski (analityk rynków finansowych, członek TEP),

Mihaly Laki (Węgierska Akademia Nauk),

Andrzej Leder (PAN),

Dariusz Ledworowski (CASE),

Elena Leontjeva

(prezes Litewskiego Instytutu

Wolnego Handlu),

Piotr Lewandowski (IBS),

Ivan Lyubimov (Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej),

Aleksander Łaszek (wiceprezes FOR),

Iga Magda (IBS, SGH),

Krzysztof Makarski (SGH),

prof. Krzysztof Malaga Uniwersytet (Uniwersytet Ekonomiczny

w Poznaniu),

Tomasz Marciniak (konsultant),

Jakub Mateju (CERGE-EI

i Czeski Bank Narodowy),

prof. Fatmir Memaj (Uniwersytet w Tiranie, Albania),

prof. Tomasz Mickiewicz (Aston University, Wielka Brytania),

Wojciech Młodawski (konsultant),

Lorenzo Montanari (Property Rights Alliance, USA),

Sierz? Naurodski (prezes CASE Belarus),

prof. Jerzy Osiatyn?ski (INE PAN, minister finansów w l. 1992–1993, członek RPP w l. 2013–2019),

Wojciech Paczos (Cardiff University, Wielka Brytania),

Radek Paluszynski (University of Houston, USA),

Piotr Palutkiewicz (Stowarzyszenie Agenda Polska),

Martin Pa?nek (Libera?lni? Institute, Czechy),

Julia Patorska (prezes TEP),

Jakub Pawelczak (University of Minnesota, USA),

Mateusz Pipien? (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

Paweł Pisany (INE PAN),

Grzegorz Poniatowski

(wiceprezes CASE),

Tanja Porc?nik (prezes Visio Institut, Słovenia),

Sergiusz Prokurat (INE PAN), Kamil Pruchnik (SGH),

Jerzy Pruski (prezes Idea Banku, prezes BFG w l. 2009–2016, wiceprezes NBP w l. 2004–2008, członek RPP w 1998–2004),

Artan Qineti (Słowacki Uniwersytet Rolnictwa w Nitrze),

prof. Slavo Radosevic (University College London),

Marek Radzikowski (SGH),

Dalibor Rohac (American Enterprise Institute for Public Policy Research),

prof. Dariusz Rosati (SGH, członek RPP w l. 1998–2004, minister spraw zagranicznych w l. 1995–1997),

Marek Rozkrut,

Andrzej Rzon?ca (SGH, członek RPP w l. 2010–2016),

Maja Rynko (SGH),

Dobromił Serwa (SGH),

prof. Bican Sahin (prezes Freedom Research Association, Turcja),

prof. András Simonovits (Węgierska Akademia Nauk),

Marta Skiba (Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych),

Urszula Skorupska (INE PAN),

prof. Andrzej Sławin?ski (SGH, członek RPP w l. 2004–2010, dyrektor Instytuty Ekonomicznego NBP w l. 2010–2017),

Piotr Soroczyn?ski (główny ekonomista KIG),

Carlo Stagnaro (Istituto Bruno Leoni, Włochy),

Thomas Stahlecker (Fraunhofer-Institute for Systems- and Innovation Research ISI, Niemcy),

Maciej Stanczuk (Konfederacja Lewiatan),

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek (Uniwersytet Warszawski),

Grzegorz Szczodrowski (Uniwersytet Gdański),

Marek Tatała (wiceprezes FOR),

Jan Teresiński (European University Institute, Włochy),

Vera Tkach (konsultant),

prof. Valentin Toçi (Universytet w Prisztinie, Kosowo),

Andrzej Toro?j (SGH),

Rafał Trzeciakowski (FOR),

Joanna Tyrowicz (GRAPE Polska, Uniwersytet Warszawski),

Mateusz Urban (Oxford Economics, Wielka Brytania),

Eva Varhegyi (Financial Research Ltd., Węgry),

Piotr Wachowiak (rektor elekt SGH),

Dominik Wasiluk (Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych),

Joanna Wawrzyniak (Uniwersytet Warszawski),

Janusz Wdzie?czak (Thomas Jefferson Research Center, USA),

prof. Jerzy Wilkin (PAN),

Jan Witajewski-Baltvilks (Uniwersytet Warszawski),

prof. Bartosz Witkowski (SGH),

Paweł Wojciechowski (b. minister finansów, Wszechnica Polska, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego),

Wiktor Wojciechowski (SGH),

Marcin Wolski,

Richard Woodward (CASE, University of Edinburgh Business School, Wielka Brytania),

Tomasz Woz?niak (University of Melbourne, Australia),

Cezary Wo?jcik (SGH),

Tomasz Wro?blewski (CEO Warsaw Enterprise Institute),

Marcin Zielin?ski (FOR),

Aleksander Z?ołnierski (INE PAN).

Podpisów przybywa. Najnowsza lista sygnatariuszy – na stronie

voiceforbelarus.com

Tłumaczenie;

Tomasz Krzyżanowski