W zeszłym roku wypłacono w dywidendach o 3,5 proc. więcej niż w 2018 r. Łączna suma tych dywidend była większa niż np. nominalny PKB Hiszpanii lub Australii.

– Z wyjątkiem kilku konkretnych sektorów tempo wzrostu zysków spółek zwolniło na całym świecie w 2019 r., gdyż gospodarka globalna wyhamowała nieco tempo wzrostu. Wygląda jednak na to, że 2020 będzie piątym rokiem z rzędu, który przyniesie rekordowe dywidendy – twierdzi Ben Lofthouse, szef działu akcji globalnych w Janus Henderson. Firma prognozuje, że w 2020 r. dywidendy wypłacane na całym świecie wzrosną o 3,9 proc., do 1,48 bln dol.

Do największego wzrostu dywidend w 2019 r. doszło na rynkach wschodzących. Wyniósł on 10,2 proc., a dywidendy wyniosły rekordowe 139,8 mld dol. Na rynkach wschodzących największe dywidendy wypłaciły spółki z: Chin (36,7 mld dol.), Rosji (32,8 mld dol.) oraz Indii (15,9 mld dol.). W Polsce dywidendy wzrosły z około 500 mln dol. w 2018 r. do 1,6 mld dol. w 2019 r.

Solidny wzrost dywidend nastąpił w Japonii (8,4 proc., do 85,7 mld dol.) oraz w Wielkiej Brytanii (6,2 proc., do 105,8 mld dol.). W Ameryce Północnej dywidendy wzrosły o 4,8 proc., do 534,6 mld dol. W regionie Azji i Pacyfiku (bez Japonii oraz rynków wschodzących) dywidendy zmniejszyły się natomiast o 1,8 proc., do 147,7 mld dol.

W Europie (licząc poza Wielką Brytanią i rynkami wschodzącymi) spadły one o 2 proc., do 251,4 mld dol. Sytuacja na Starym Kontynencie była jednak mocno zróżnicowana, jeśli chodzi o dywidendy. W części krajów regionu od dawna były one stosunkowo wysokie, więc jeśli rosły w 2020 r., to tylko nieznacznie. We Francji sięgnęły one jednak rekordowego poziomu 63,9 mld dol., ale w Niemczech spadły z 47,5 mld dol. w 2018 r. do 43,8 mld dol. w 2019 r. W mniejszych krajach o poziomie wypłaconych dywidend często przesądzały pojedyncze wielkie spółki. Np. dywidendy wypłacane w Belgii zmniejszyły się z 8,4 mld dol. do 6,5 mld dol. głównie dlatego, że wypłatę dla akcjonariuszy mocno ściął koncern piwowarski Anheuser-Busch.

Według danych Janus Henderson dywidendy wypłacane na całym świecie wzrosły aż o 694 mld dol. w porównaniu z kryzysowym 2009 r. To suma większa od łącznego PKB Polski i Słowacji. W sektorze technologicznym dywidendy zwiększyły się czterokrotnie przez ostatnie dziesięć lat.