Z wdrożeniem DORA nie należy czekać

Do 17 stycznia 2025 r. m.in. towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domy maklerskie zobowiązane są do wdrożenia zharmonizowanych zasad operacyjnej odporności cyfrowej (DORA).

Publikacja: 28.03.2024 04:30

Z wdrożeniem DORA nie należy czekać

Foto: Adobe Stock

Intensywny rozwój usług elektronicznych oraz powszechność stosowania technologii cyfrowych stanowi istotny czynnik stymulujący rozwój gospodarek światowych, w tym rynków państw członkowskich UE. Niemniej, oprócz istotnych korzyści, stosowanie rozwiązań cyfrowych generuje znaczące wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Odpowiedź na rosnące cyberzagrożenia stanowić ma Rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA). Celem jest zwiększenie cyfrowej odporności operacyjnej sektora finansowego UE poprzez wzmocnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Nowe wymogi regulacyjne dotyczyć będą szerokiego grona podmiotów finansowych, chociaż zakres ich zastosowania będzie różnił się w  zależności od skali i rodzaju prowadzonej działalności. Instytucje podlegające pod zakres DORA mają czas na ich wdrożenie do 17 stycznia 2025 r.

Pozostało 91% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego