Nikola Jadwiszczak-Niedbałka

Nie wszystkie TFI będą podlegać pod rozporządzenie DORA

Obowiązek utworzenia zgodnych z unijnymi wymogami ram zarządzania ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa zależy od osiągnięcia określonych progów zarządzanych aktywów. Ale czujność powinny zachować również TFI „podprogowe”.

Z wdrożeniem DORA nie należy czekać

Do 17 stycznia 2025 r. m.in. towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domy maklerskie zobowiązane są do wdrożenia zharmonizowanych zasad operacyjnej odporności cyfrowej (DORA).

Region geograficzny istotą badania ryzyka w AML/CFT

Analiza ryzyka geograficznego w AML/CFT powinna uwzględniać miejsce urodzenia czy obywatelstwo klienta, jak również miejsce prowadzenia działalności gospodarczej klienta czy powiązanie jego działalności z danym obszarem geograficznym.

Restrukturyzacja dłużnika jako narzędzie do obrony przed wypowiedzeniem kredytu

Postępowanie restrukturyzacyjne stanowi jedno z popularniejszych mechanizmów walki z problemem zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorców. Świadomość przedsiębiorców borykających się z problemem niewypłacalności stale rośnie, o czym świadczy liczba otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych, jak również coraz częstsze wykorzystywanie pozasądowego trybu restrukturyzacji – postępowania o zatwierdzenie układu.

Członek zarządu jako beneficjent rzeczywisty spółki kapitałowej

Instytucja beneficjenta rzeczywistego oraz związane z nią obowiązki instytucji obowiązanych są identyfikowane w państwach członkowskich UE jako jedne z najbardziej skomplikowanych i dyskusyjnych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów AML/CFT.

Na atak z sieci trzeba się przygotować

Rosnące zagrożenia cyberatakami wymagają wprowadzenia wzmożonych środków cyberobrony przez operatorów usług kluczowych. Mogą się spodziewać nasilonych kontroli nadzorcy w tym zakresie.

Nie każdy przedsiębiorca zostanie windykatorem

Projektodawca wyznaczył przyszły kierunek regulacji w zakresie szeroko pojętej windykacji należności.

Nowy wskaźnik referencyjny stał się faktem – WIRD zastąpi WIBOR

Kwestia zastąpienia wskaźnika WIBOR alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym została przesądzona.

Projekt polskiej ustawy crowdfundingowej pod ostrzałem uwag

Czy oferowanie udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do nieoznaczonego adresata będzie zakazane?