Połączenie banków a wpis wierzyciela w księdze wieczystej

Przedsiębiorca nie ma obowiązku składania wniosku do sądu wieczystoksięgowego o ujawnienie zmiany danych wierzyciela hipotecznego, w przypadku połączenia banków lub przejęcia jednego banku przez drugi.

Publikacja: 23.02.2024 02:00

Połączenie banków a wpis wierzyciela w księdze wieczystej

Foto: Adobe Stock

Taki wniosek płynie z postanowienia Sądu Najwyższego w Warszawie z 5 lipca 2023 r., I CSK 6215/22. Sąd Najwyższy, odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 24 marca 2022 r., V ACa 599/21 wskazując, że sposób ujęcia przesłanek we wniosku pozwanego o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania wzajemnie się wyklucza. Ponadto wskazał, że kwestia zmiany wpisu wierzyciela, na skutek przejęcia lub połączenia wierzycieli (banku) była już przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, a wpis zmiany wierzyciela hipotecznego w księdze wieczystej w razie przejęcia banku w trybie art. 494 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) wynika z charakteru przejścia praw jako sukcesji uniwersalnej na skutek połączenia spółek przez przejęcie. Wpis w księdze wieczystej nowego wierzyciela w takiej sytuacji nie ma charakteru prawotwórczego, jeżeli skutek w postaci przejścia wszelkich praw następuje z mocy samego prawa.

Pozostało 80% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek