Kontynuacja działalności fundacji rodzinnej, gdy brak fundatora

Jeśli jedynymi beneficjentami fundacji rodzinnej po śmierci fundatora będą małoletni, korzystanie ze świadczeń przyznawanych przez fundację może być uzależnione od wsparcia ich opiekunów. By zachować ciągłość fundacji, warto przewidzieć w statucie odpowiednie mechanizmy z tym związane.

Publikacja: 05.01.2024 02:00

Kontynuacja działalności fundacji rodzinnej, gdy brak fundatora

Foto: Adobe Stock

Fundacja rodzinna jako podmiot prawny jest powoływana przede wszystkim dla celów kumulacji aktywów majątkowych należących do rodziny. Mogą być to zarówno środki pieniężne, nieruchomości, papiery wartościowe, jak i inne aktywa rzeczowe. Założeniem instytucji fundacji rodzinnej jest, aby majątek był zabezpieczany przez fundatora (albo fundatorów) na potrzeby beneficjentów i przyszłych pokoleń rodzinnych. Pozwala to jednocześnie zabezpieczyć całość majątku np. w sytuacji wielości spadkobierców czy też zróżnicowanej sytuacji osobistej w danej rodzinie. Beneficjentem samej fundacji może być również dziecko albo inne osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych. W takich sytuacjach może okazać się, że korzystanie ze świadczeń przyznawanych przez fundację jest uzależnione od wsparcia innych osób, tj. odpowiednio rodzica, opiekuna, kuratora czy też innej osoby sprawującej pieczę nad majątkiem. Jest to kluczowe z perspektywy konstruowania przepisów wewnętrznych fundacji (w tym zwłaszcza jej statutu) i wzajemnych relacji pomiędzy beneficjentami oraz powinno stanowić podstawę do dyskusji na temat kształtu fundacji w sytuacji, kiedy wobec braku pełnoletnich przedstawicieli rodziny nie jest możliwe jej funkcjonowanie, a sami beneficjenci nie mogą otrzymywać należnych im świadczeń.

Pozostało 85% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a