Wiktor Sobol

Andrzej Laprus, Wiktor Sobol: Planowanie sukcesji z ważną zmianą

Nowelizacja k.s.h. pozwoli ograniczyć ryzyko paraliżu decyzyjnego w spółkach kapitałowych w następstwie śmierci wspólnika.

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego – przekroczenie zakresu dopuszczalnej działalności

Przedstawicielstwo stanowi niesamodzielną jednostkę organizacyjną podporządkowaną przedsiębiorcy zagranicznemu. Jednak zdarza się, że jego działalność wykracza poza dozwolone ramy, służąc prowadzeniu działalności gospodarczej. Wiążą się z tym ryzyka, których można uniknąć podejmując kroki naprawcze.

Zapobieganie kradzieżom spółek – nowelizacja ustawy o KRS

Dzięki usłudze newslettera zainteresowane podmioty będą otrzymywały podstawowe informacje o zdarzeniach dotyczących ich spółki, takich jak zarejestrowanie sprawy lub dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.